Openbaarmaking en publicatie van uitspraken


De Afdeling bestuursrechtspraak maakt haar uitspraken openbaar op een speciale rechtszitting en publiceert haar uitspraken op deze website.

Overzicht actuele zaaknummers: maandag 14.00 uur

Elke maandag vanaf 14.00 uur leest u op deze website welke uitspraken de woensdag daarop openbaar worden gemaakt. U vindt uw zaaknummer op de brieven die u tijdens de procedure van de Raad van State heeft gekregen.

Openbaarmakingszitting: woensdag 10.15 uur

Elke woensdag om 10.15 uur is er een openbaarmakingszitting. De beslissingen in de bodemprocedures worden hier uitgesproken. U mag deze zitting bijwonen in, maar dat hoeft niet. U bent vaak sneller op de hoogte als u op woensdagochtend de website raadpleegt. Hier worden de uitspraken om 10.15 uur gepubliceerd. Als u wel naar de openbaarmakingszitting komt, houd er dan rekening mee dat dan alleen de daadwerkelijke beslissing (het dictum) in uw zaak wordt uitgesproken. Na afloop van de zitting ontvangt u een afschrift van de hele uitspraak. Uiteraard ontvangt u de uitspraak ook zo snel mogelijk per post.

Ook elke woensdag vanaf 10.15 uur online

Elke woensdag om 10.15 uur worden de uitspraken op de website van de Raad van State gepubliceerd. De uitspraken zijn geanonimiseerd en dus zonder namen en adressen van personen. Dit om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Openbaarmaking voorlopige voorzieningen: elke dag om 14.00 uur

Elke werkdag doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken in voorlopige voorzieningen. Elke werkdag om 10.00 uur kondigt de Raad van State aan welke uitspraken die dag openbaar worden gemaakt. Om 14.00 uur worden deze uitspraken met volledige tekst op de website gepubliceerd. Ook deze uitspraken zijn geanonimiseerd.

Welke uitspraken worden per aangetekende post verstuurd?

Omdat de Raad van State elke week een vast systeem hanteert van aankondiging van uitspraken en de e-mailservice aanbiedt, worden niet alle uitspraken per aangetekende post verstuurd. Per aangetekende post worden verstuurd:

  • Uitspraken in vreemdelingenzaken aan de vreemdeling of de gemachtigde van de vreemdeling;
  • Uitspraken die ‘buiten zitting’ (zonder een rechtszitting) worden afgedaan aan degenen die hiertegen in verzet kunnen gaan;
  • Uitspraken waarbij het verzet gegrond is verklaard.

Welke uitspraken worden gepubliceerd op deze website?

De Raad van State publiceert alle uitspraken op de website en op www.rechtspraak.nl. Het gaat dan om de uitspraken in hoofdzaken en in voorlopige voorzieningen van:

  • de Omgevingskamer;
  • de Vreemdelingenkamer (de zogenoemde V6-zaken en de ‘uitgeschreven’ uitspraken);
  • de Algemene kamer.

Welke uitspraken worden niet gepubliceerd op deze website?

  • Zaken die zonder een rechtszitting worden afgedaan ('Buiten-zittingszaken');
  • Verzetszaken;
  • Vreemdelingenuitspraken die slechts een standaardformulering bevatten.