Studentenzaken


Ben je student aan een universiteit, hogeschool of MBO en ben je het niet eens met een beslissing van je onderwijsinstelling? Dan kan je daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Sinds 1 januari 2023 is de Afdeling bestuursrechtspraak de rechter in zaken van studenten van universiteiten en hogescholen. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) dat deze rechtszaken eerder behandelde, bestaat sinds die datum niet meer. Vanaf 1 augustus 2023 is de Afdeling bestuursrechtspraak ook de rechter in zaken van studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs.

Wat kost het en hoe lang duurt het?

De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt studentenzaken als hoogste algemene bestuursrechter op dezelfde manier als andere rechtszaken. Toch zijn er een paar verschillen. Zo streeft de Afdeling bestuursrechtspraak ernaar om in studentenzaken binnen drie maanden uitspraak te doen. Dat is sneller dan in andere rechtszaken. Verder betaal je als student een lager griffierecht van € 51. Griffierecht is het bedrag dat je moet betalen om je beroepschrift te kunnen laten behandelen. Ook word je als student niet veroordeeld in de proceskosten van je onderwijsinstelling als je in het ongelijk gesteld wordt.

Laagdrempelig

Om het instellen van beroep laagdrempelig te maken kan je als student het voorbeeld-beroepschrift gebruiken dat onderaan deze pagina staat. Het beroepschrift kan je vervolgens mailen door gebruik te maken van het speciale webformulier voor Veilig Mailen.

Alleen bekostigde onderwijsinstellingen

De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt alleen beroepen van studenten die studeren aan onderwijsinstellingen die door de overheid worden gefinancierd (bekostigd). De bekostigde onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs staan vermeld in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In de Wet educatie beroepsonderwijs is geen vergelijkbare bijlage opgenomen voor het middelbaar beroepsonderwijs. De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt geen studentenzaken van zogenoemde niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Het kan zijn dat een niet-bekostigde onderwijsinstelling is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO heeft zijn eigen beroeps- en klachtenprocedures. Meer informatie hierover staat op de website van de NRTO.

Voorbeeld-beroepschrift

Om het instellen van beroep laagdrempelig te maken kunnen studenten gebruikmaken van een voorbeeld-beroepschrift.

Veilig Mailen

Studenten en onderwijsinstellingen kunnen gebruikmaken van het speciale webformulier voor Veilig Mailen om beroep of aanvullende stukken in te dienen.

Oude uitspraken CBHO

Via onderstaande links kunnen de oude uitspraken van het CBHO en de jurisprudentiebundels vanaf het jaar 2000 tot en met 2022 worden geraadpleegd.