10 jaar conclusie en grote kamer in de Awb


In 2023 is het tien jaar geleden dat de conclusie en de grote kamer in de Algemene wet bestuursrecht zijn ingevoerd. De hoogste bestuursrechtcolleges kregen de wettelijke mogelijkheid om in (hoger) beroepszaken een conclusie te vragen aan een ‘advocaat-generaal’ en om een zaak te verwijzen naar een zogenoemde grote kamer van vijf rechters.

Wat hebben beide instrumenten de afgelopen tien jaar opgeleverd voor de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid? Wat zijn de wensen en de verwachtingen voor de komende tien jaar? In deze rubriek een terugblik en de blik vooruit in interviews, een uitleg over de conclusie en de grote kamer en een handzaam overzicht van alle conclusies van de advocaten-generaal en alle uitspraken van de grote kamer van de afgelopen tien jaar. U leest het hier!

Conclusie in 10 vragen

Wie schrijft een conclusie? Moeten rechters een conclusie altijd volgen?

Grote kamer in 10 vragen

Wanneer gaat een zaak naar een grote kamer? Wie bepaalt de samenstelling?

Overzicht van conclusies en uitspraken

Alle conclusies van de advocaten-generaal en de uitspraken van de grote kamer op een rijtje