De uitspraak


De uitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om binnen zes weken na een rechtszitting uitspraak te doen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan krijgt u bericht dat deze termijn nog eens met zes weken wordt verlengd. U ontvangt de uitspraak via de post.

E-mailservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in uw zaak? Maak dan gebruik van de e-mailservice, waar u uw e-mailadres en het zaaknummer kunt invullen. U krijgt dan in de week waarin uitspraak wordt gedaan in uw zaak, een aankondiging per e-mail. Het systeem reageert alleen op nummers van zaken die op een rechtszitting worden behandeld en waarvan de zittingsdatum al bekend is.

Openbaarheid van een uitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak maakt uitspraken in hoofdzaken op een woensdag in een speciale zitting openbaar. U mag hierbij zijn, maar dat hoeft niet. Op hetzelfde moment kunt u de uitspraak ook met volledige tekst lezen op de website van de Raad van State. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen in de rubriek Openbaarmaking en publicatie van uitspraken.

De inhoud van een uitspraak

Verklaart de Afdeling bestuursrechtspraak het beroep ongegrond, dan blijft het besluit van het bestuursorgaan in stand. Is het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond, dan blijft het besluit van het bestuursorgaan niet in stand. De Afdeling bestuursrechtspraak kan een beroep ook niet-ontvankelijk verklaren als het beroepschrift bijvoorbeeld te laat is ingediend of als het griffierecht niet of te laat is betaald. De Afdeling bestuursrechtspraak verklaart zich onbevoegd, als blijkt dat het beroepschrift bij een andere rechter had moeten worden ingediend.

Geen hoger beroep meer mogelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter van het land. Tegen haar uitspraken is geen hoger beroep meer mogelijk.

Duur van een (hoger)beroepsprocedure

De Afdeling bestuursrechtspraak hanteert als norm dat zij in een beroepsprocedure binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift uitspraak doet. In een hogerberoepsprocedure hanteert de Afdeling bestuursrechtspraak als norm dat zij binnen veertig weken na ontvangst van het hogerberoepschrift uitspraak doet.

Dat lijkt een lange periode, maar in het begin van de procedure moeten partijen de mogelijkheid krijgen stukken in te sturen en schriftelijk op elkaars stukken te reageren. Dat kost nu eenmaal tijd. Daarna vindt intern de juridische en inhoudelijke voorbereiding van de zaak plaats en wordt gekeken wanneer de zaak op een rechtszitting kan worden behandeld. Ook dat duurt enige tijd. Na de zitting moet de beslissing nog worden uitgewerkt in een uitspraak.