Voorlopige voorziening


Verzoek om voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening is te vergelijken met het kort geding bij de burgerlijke rechter. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak kan enige tijd op zich laten wachten. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd onomkeerbare gevolgen voordoen, kunt u gedurende de (hoger)beroepsprocedure verzoeken het besluit van het bestuursorgaan te schorsen. Voorwaarde voor toewijzing van zo'n verzoek is dat er 'onverwijlde spoed' is. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die meestal geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak de definitieve uitspraak heeft gedaan.

Hoe dien ik een verzoek om voorlopige voorziening in?

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening tegelijk met het (hoger)beroepschrift indienen. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de procedure indienen. Voor het indienen van een voorlopige voorziening betaalt u hetzelfde bedrag aan griffierecht dat u ook in de hoofdzaak heeft betaald.

Zaken met zeer grote spoed

Wilt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen dat niet kan wachten op de reguliere openingstijden van de Raad van State, dan is het algemene telefoonnummer van de Raad van State 24 uur per dag bereikbaar. Dit nummer is: 070 – 426 44 26. Dit geldt niet voor het faxnummer. Faxen worden alleen verwerkt tijdens de reguliere openingstijden.

Zitting en uitspraak in voorlopige voorziening

Voorlopige voorzieningen kunnen ook op een zitting worden behandeld. Vanwege de spoedeisendheid behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak deze zaken op korte termijn. Gemiddeld kunt u binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een voorlopige uitspraak verwachten. Deze uitspraken kunnen elke werkdag van de week openbaar worden gemaakt. Op de dag van openbaarmaking kunt u de voorlopige uitspraak direct met volledige tekst lezen op de website van de Raad van State. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen in de rubriek Openbaarmaking en publicatie van uitspraken.