In aanloop naar de rechtszitting


Opgeven van verhinderdata voor een rechtszitting

Als het zogenoemde vooronderzoek is afgelopen en het dossier is gevormd, krijgt u een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak waarbij u wordt uitgenodigd om verhinderdata op te geven. In deze brief staat dat uw zaak waarschijnlijk op een rechtszitting wordt behandeld en dat het streven is om deze zitting de komende vier maanden te laten plaatsvinden. Als u of uw advocaat al weet op welke dag(en) u in die periode niet naar Den Haag kunnen komen voor de zitting, dan kunt u dit in een brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak doorgeven. De Afdeling bestuursrechtspraak kan hiermee dan rekening houden bij het bepalen van de zittingsdatum.

Verhinderdata niet altijd gehonoreerd

Dit betekent niet dat uw verzoek altijd kan worden gehonoreerd. Bij het bepalen van een zittingsdatum kunnen andere factoren doorslaggevend zijn, zoals een snelle voortgang van de zaak of belangen van andere partijen. Wanneer er veel partijen bij een zaak zijn betrokken, bijvoorbeeld een grote omgevingszaak met veel appellanten, krijgt u geen brief waar u om verhinderdata wordt gevraagd. Het is organisatorisch niet mogelijk om een zittingsdatum op zo’n grote groep af te stemmen.

Stukken indienen tot tien dagen voor rechtszitting

Tot tien dagen vóór de rechtszitting kunnen u en de andere partijen in uw zaak nog stukken indienen. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de stukken uiterlijk op de elfde dag vóór de rechtszitting moet hebben ontvangen. Deze termijn wordt strikt gehanteerd. Houd dus rekening met de eventuele postbezorging via PostNL. Poststukken die op vrijdagavond of in het weekend zijn gepost, worden niet eerder dan dinsdag bij de Raad van State bezorgd. De Afdeling bestuursrechtspraak zorgt ervoor dat de andere partij(en) een kopie krijgen toegestuurd van de stukken die op tijd zijn ingediend.