Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 22 oktober 2014

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Nieuws

Reactie op berichtgeving over onderzoek van hoogleraar Spijkerboer over vreemdelingenrechtspraak

Nieuws - dinsdag 21 oktober 2014

In het NRC Handelsblad is op dinsdag 21 oktober uitgebreid aandacht besteed aan het onderzoek van hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer over ‘De Nederlandse rechter en het vreemdelingenrecht’.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Samenvatting - maandag 20 oktober 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de vereenvoudiging en de digitalisering van het procesrecht.

Samenvatting

Samenvatting advies over het wetsvoorstel windenergie op zee

Samenvatting - maandag 20 oktober 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over windenergie op zee.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko

Samenvatting - dinsdag 14 oktober 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de goedkeuring van de opzegging van het Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid met Marokko en het bijbehorende administratief akkoord.

Samenvatting

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel Wet toezicht kredietunies

Samenvatting - dinsdag 14 oktober 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Hijum en Mulder over toezicht kredietunies.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden