Samenvatting

Samenvatting voorlichting over arrest Europees Hof van Justitie over dataretentierichtlijn

Samenvatting - woensdag 19 november 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de regering voorlichting gegeven over de gevolgen van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor de Nederlandse wetgeving over het bewaren van telecommunicatiegegevens voor de opsporing van ernstige criminaliteit.

Persbericht

Beroep niet-ontvankelijk vanwege misbruik van recht

Persbericht - woensdag 19 november 2014

Een beroepschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard als misbruik wordt gemaakt van recht in een procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 19 november 2014

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel aanvulling spreekrecht slachtoffers in het strafproces

Samenvatting - donderdag 13 november 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en tot uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.

Persbericht

Burgemeester mag bij vergunning voor Sinterklaasintocht geen oordeel vellen over 'Zwarte Piet'

Persbericht - woensdag 12 november 2014

De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid.

Persbericht

Ontpoldering 'Hertogin Hedwigepolder' mag doorgaan

Persbericht - woensdag 12 november 2014

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (12 november 2014) de beroepen tegen het rijksinpassingsplan 'Hertogin Hedwigepolder' ongegrond verklaard.

Persbericht

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over meldingenstelsels in APV's

Persbericht - woensdag 12 november 2014

De bestuursrechter zou rechtsbescherming moeten verlenen tegen alle bestuurlijke reacties die zich voordoen in de meldingenstelsels voor de aanleg van een uitweg van de Model-APV en de Algemeen Plaatselijke Verordeningen van Leeuwarden en Stein.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel werken na de AOW- gerechtigde leeftijd

Samenvatting - dinsdag 11 november 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel werken na de AOW- gerechtigde leeftijd.

Nieuws

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nieuws - maandag 10 november 2014

Vanaf 10 november worden uitspraken op een verzoek om voorlopige voorziening niet langer gedaan door de 'voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak', maar door de 'voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak'.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden