Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 12 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

9 uitspraken gevonden
1

201704975/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 april 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "De Weitens Valkenswaard" vastgesteld.

2

201706102/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 mei 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Cuijk Zwaanplein, Oude Werf" vastgesteld.

3

201707568/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 september 2014 heeft het algemeen bestuur geweigerd Zicob Vastgoed omgevingsvergunning te verlenen voor het omzetten van een shortstaybedrijf en kantoorruimte naar een hotelfunctie op de percelen Middenweg 91-95 te Amsterdam (hierna: de percelen).

4

201707652/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Groningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 juni 2017 heeft het college het wijzigingsplan "Landelijk gebied, [locatie 1]" vastgesteld.

5

201709025/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Drenthe
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Borger, [locatie 1] - Strengenweg [...]" vastgesteld.

6

201800001/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 mei 2017 heeft het college het verzoek van Liander om de bij besluit van 14 mei 2012 aan haar opgelegde last onder dwangsom op te heffen, afgewezen.

7

201801408/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 december 2017 heeft de raad het bestemmingsplan XL Businesspark Twente Tranches 1 en 2" vastgesteld.

8

201802576/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat" vastgesteld.

9

201802738/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 november 2014 heeft het college van gedeputeerde staten aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het uitbreiden van een co-vergistingsinstallatie op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).