Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

12 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:540 | 201701653/3/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1355, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen het besluit van 12 december 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Willeskop ten noorden van 64-68" te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

2

ECLI:NL:RVS:2019:514 | 201702556/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 januari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Oostdijkseweg 26 Goedereede" vastgesteld.

3

ECLI:NL:RVS:2019:508 | 201706342/3/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak van 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2137, (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 6 maanden na verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 28 juni 2017 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

4

ECLI:NL:RVS:2019:547 | 201709283/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

De raad heeft bij besluit van 28 september 2017 het bestemmingsplan "2e reparatiebestemmingsplan Bloemendaal 2012" (hierna: het tweede reparatieplan) vastgesteld.

5

ECLI:NL:RVS:2019:543 | 201709533/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 maart 2017 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van TIS om aanwijzing als inzamelaar van textiel afgewezen.

6

ECLI:NL:RVS:2019:491 | 201709872/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 september 2018 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Kleiwegkwartier" opnieuw vastgesteld.

7

ECLI:NL:RVS:2019:527 | 201709984/4/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3061, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen twintig weken na de verzending van de uitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van  27 september 2017, waarbij de raad het bestemmingsplan "Singelgrachtgarage Marnix" heeft vastgesteld, te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

8

ECLI:NL:RVS:2019:542 | 201710291/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 mei 2017 heeft het college het verzoek van TIS om aanwijzing als inzamelaar van textiel afgewezen. Daarbij heeft het college TIS gemaand om de kledingcontainer op het perceel Nijverheidsweg 5b te Aalten, vóór 1 juni 2017 te verwijderen.

9

ECLI:NL:RVS:2019:525 | 201802295/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 januari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Oude Houthaven" vastgesteld.

10

ECLI:NL:RVS:2019:499 | 201802810/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl Huizen" vastgesteld.

11

ECLI:NL:RVS:2019:532 | 201802962/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 februari 2018 heeft de minister krachtens artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan voor De Wijk Fase 2.

12

ECLI:NL:RVS:2019:533 | 201803251/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 april 2017 heeft de staatssecretaris [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer samen met artikel 2, onder 35, sub c, van Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (hierna: de EVOA) bij de overbrenging van een sloopschip van Duitsland naar de werf van [appellante] in Kampen.