Afdeling bestuursrechtspraak versterkt de AG-functie

Gepubliceerd op 1 juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 wordt mr. Gerbrant Snijders staatsraad advocaat-generaal bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is al vanaf december 2011 staatsraad in buitengewone dienst en blijft dat ook. Hij wordt alleen niet meer ingezet als rechter, maar is beschikbaar als advocaat-generaal voor het nemen van conclusies. Hiermee versterkt de Afdeling bestuursrechtspraak de zogenoemde AG-functie.

Derde staatsraad advocaat-generaal

Mr. Gerbrant Snijders (1961) is advocaat-generaal in de sectie civiel recht bij het parket van de Hoge Raad. Dat is zijn hoofdfunctie. Tot 1 mei van dit jaar was hij raadsheer in de Hoge Raad. In zijn nevenfunctie van staatsraad advocaat-generaal kan hij door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden gevraagd conclusies te nemen. De Afdeling bestuursrechtspraak beschikt met Gerbrant Snijders nu over drie staatsraden advocaat-generaal, naast mr. Rob Widdershoven (sinds februari 2013) en mr. Peter Wattel (sinds januari 2018).

Rechtsontwikkeling en tegenspraak

In een conclusie van de staatsraad advocaat-generaal kan een rechtsvraag in een breder verband worden geplaatst. Daarbij kunnen actuele (juridische) ontwikkelingen worden betrokken en kan worden gereflecteerd op de stand van de rechtspraak. Ook kan een staatsraad advocaat-generaal in een conclusie suggesties doen om bestaande rechtspraak op een of meer punten te nuanceren of bij te stellen. Een conclusie is een vorm van juridische tegenspraak, die bijdraagt aan de rechtsontwikkeling. Het belang daarvan is al bepleit in het kader van het lopende reflectieprogramma van de Afdeling bestuursrechtspraak naar aanleiding van de toeslagenkwestie, waarvan het eindverslag in oktober van dit jaar wordt gepubliceerd.

Conclusies

Alle conclusies van de staatsraden advocaat-generaal zijn te vinden op de website. Enkele voorbeelden zijn de conclusies over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht, over gedoogbeslissingen en over schaarse vergunningen. Binnenkort verschijnt de conclusie over de rechterlijke toetsing van besluiten aan het evenredigheidsbeginsel.