Rechtstreeks Veilig Mailen


Rechtstreeks Veilig Mailen vanuit uw eigen mailbox met de Afdeling bestuursrechtspraak werkt alléén voor organisaties die hun oplossing voor Veilig Mailen ook daadwerkelijk conform de NTA7516-norm hebben ingericht. Op dit moment geldt  dat nog voor een zeer beperkte groep organisaties.

Basisaccount niet voldoende

Een basisaccount van een Veilig Mailen-oplossing is meestal niet voldoende. Dat geldt óók voor de Zivver-accounts die zijn verstrekt toen de Rechtspraak de fax heeft uitgefaseerd. Als uw Veilig Mailen-oplossing vraagt om een methode in te stellen voor ontvangerscontrole of authenticatie op het moment dat u een bericht wil sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak,  dan betekent dat helaas dat uw oplossing niet voldoet aan de technische vereisten van de NTA7516. U kunt dan niet rechtstreeks Veilig Mailen met de Raad van State, maar u kunt wel gebruikmaken van Veilig Mailen met een webformulier.

Technische vereisten

In de technische vereisten leggen wij uit waar de inrichting van uw mailomgeving aan moet voldoen om rechtstreeks Veilig Mailen-berichten te kunnen versturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak. De leverancier van uw eigen Veilig Mailen-oplossing kan u ondersteunen bij het inrichten van uw mailomgeving conform deze technische vereisten (de NTA7516).

Testen

U kunt ook zelf testen of u rechtstreeks met ons kunt Veilig Mailen. Stuur een Veilig Mailen-bericht naar het mailadres [email protected]. Krijgt u binnen enkele minuten géén reactie, of staat in de reactie dat het is mislukt, dan kunt u niet rechtstreeks vanuit uw eigen mailomgeving Veilig Mailen met de Raad van State.

Spelregels

Let erop dat de opmaak van uw Veilig Mailen-bericht en de bijlagen voldoen aan onze spelregels.

Ontvangstbewijs

Bij het rechtstreeks Veilig Mailen met de Afdeling bestuursrechtspraak krijgt u van ons geen ontvangstbevestiging. Als het goed is, heeft u een kopie van uw mail in uw ‘verzonden items’ als verzendbewijs. Daarnaast kunt u uw oplossing voor Veilig Mailen zo instellen, dat deze ook de succesvolle aflevering bij de Raad van State toont. Dat laatste is uw bewijs van indienen of ontvangstbewijs. Neem contact op met uw Veilig Mailen-leverancier om dit in te stellen.

Contact

Processtukken kunt u rechtstreeks via Veilig Mailen naar de Afdeling versturen op het volgende e-mailadres:
[email protected]

Heeft u meer toelichting of hulp nodig? Op de pagina Veilig Mailen vindt u contactinformatie.


Over Veilig Mailen met de Raad van State zijn spelregels opgesteld. Ook gelden er technische vereisten.