Veilig Mailen


'Veilig Mailen’ is de naam voor een protocol waarmee e-mails met extra waarborgen kunnen worden ontvangen en verstuurd. Het wordt beschouwd als een vorm van aangetekend e-mailen. Hierdoor bestaat er meer zekerheid dat e-mails met eventuele bijlagen alleen toegankelijk zijn voor degene aan wie de e-mail is geadresseerd. Dit is ook belangrijk om datalekken te voorkomen. Met Veilig Mailen kan er ook geen misverstand bestaan over het moment dat e-mails (met bijlagen) zijn verstuurd en ontvangen.

Voor wie?

De mogelijkheid van Veilig Mailen met de Raad van State wordt in eerste instantie alleen ingericht voor de uitwisseling van stukken in het kader van bestuursrechtelijke procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit is op dit moment alleen bedoeld ter vervanging van het faxverkeer met advocaten, bestuursorganen, bedrijven en organisaties, op voorwaarde dat deze organisaties zelf ook al een voorziening hebben voor Veilig Mailen. Zij kunnen dan rechtstreeks met de Raad van State mailen zonder aanvullende authenticaties. De fax blijft daarnaast ook beschikbaar.

  • Wilt u als burger (hoger) beroep of processtukken indienen? Dan maakt u gebruik van het Digitaal loket.
  • Bent u advocaat in een in asiel- of bewaringszaak? Dan gebruikt u portaal Mijn Zaak om een hoger beroepschrift digitaal in te dienen.

Nodig voor Veilig Mailen met de Raad van State

Dit heeft u nodig voor Veilig Mailen met de Raad van State:

Alleen wanneer uw e-mail en uw e-mailsysteem hieraan voldoen, kunt u het speciale Veilig Mailen-adres van de Afdeling bestuursrechtspraak gebruiken:
bestuursrechtspraak.veiligmailen@raadvanstate.nl.
Dit e-mailadres kan alleen worden gebruikt voor het indienen van stukken in het kader van procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Andere e-mails worden op dit speciale e-mailadres niet geaccepteerd en ook niet beantwoord.

Is uw mail onbestelbaar?

Heeft u ons een Veilig Mailen-bericht gestuurd en krijgt u bericht van ons terug dat uw mail onbestelbaar is? Dan betekent dit naar alle waarschijnlijkheid dat uw systeem niet voldoet aan één van de gestelde technische vereisten. U kunt hierover contact opnemen met de leverancier van uw oplossing voor Veilig Mailen om te zorgen dat uw inrichting technisch en organisatorisch gaat voldoen aan de vereisten van NTA 7516.

Ondersteuning bij Veilig Mailen

Heeft u meer toelichting of hulp nodig? Stuur dan een mail naar ondersteuningveiligmailen@raadvanstate.nl, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen. We hebben tijdelijk het ondersteuningsnummer voor het digitale portaal ‘Mijn Zaak’ (070 - 426 4500) ook opengesteld voor ondersteuning bij Veilig Mailen. Kies voor optie 1 in het keuzemenu en vraag om ondersteuning bij Veilig Mailen.

Tijdelijke webformulieren

Omdat we constateren dat een aantal partijen moeite heeft te voldoen aan de technische vereisten van Veilig Mailen (NTA 7516), stellen wij tijdelijk webformulieren beschikbaar om een Veilig Mailen-bericht te sturen naar de Raad van State. Als u hiervan gebruik maakt, vragen wij u het zaaknummer op te nemen in de berichttekst in plaats van de onderwerpregel (zie spelregels). Er zijn twee formulieren: Nieuwe zaak indienen en Nadere stukken indienen.


Over Veilig Mailen met de Raad van State zijn spelregels opgesteld. Ook gelden er technische vereisten.