Veilig Mailen


'Veilig Mailen’ is de naam voor een protocol waarmee e-mails met extra waarborgen kunnen worden ontvangen en verstuurd. Het wordt beschouwd als een vorm van aangetekend e-mailen. Hierdoor bestaat er meer zekerheid dat e-mails met eventuele bijlagen alleen toegankelijk zijn voor degene aan wie de e-mail is geadresseerd. Dit is ook belangrijk om datalekken te voorkomen. Met Veilig Mailen kan er ook geen misverstand bestaan over het moment dat e-mails (met bijlagen) zijn verstuurd en ontvangen.

Veilig Mailen, voor wie?

De mogelijkheid van Veilig Mailen met de Raad van State wordt in eerste instantie alleen ingericht voor de uitwisseling van stukken in het kader van bestuursrechtelijke procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Veilig Mailen met de Raad van State werkt alléén voor advocaten en organisaties met een NTA7516-compliant oplossing voor Veilig Mailen. Op dit moment is dat nog een zeer beperkte groep. Weet u niet zeker of uw systeem hieraan voldoet? Dan voldoet het hoogstwaarschijnlijk niet. Kies dan een andere manier van verzenden, zoals per post, fax of via het webformulier Veilig Mailen (verder op deze pagina toegelicht).

 • Wilt u als burger (hoger) beroep of processtukken indienen? Dan maakt u gebruik van het Digitaal loket.
 • Bent u advocaat in een in asiel- of bewaringszaak? Dan gebruikt u portaal Mijn Zaak om een hoger beroepschrift digitaal in te dienen.

Veilig Mailen, wat moet ik doen?

1. Het allerbelangrijkst is: zorg dat uw Veilig Mailen-oplossing aan de NTA7516-eisen voldoet

Een basisaccount is meestal niet voldoende. Dat geldt óók voor de Zivver-accounts die zijn verleend toen de Rechtspraak de fax heeft uitgefaseerd.

Wat wel voldoet staat uitgelegd in onze technische vereisten.

Testen of het werkt? Stuur een Veilig Mailen-bericht naar het mailadres test.veiligmailen@raadvanstate.nl. Krijgt u binnen enkele minuten géén reactie, of staat in de reactie dat het is mislukt, dan kunt u helaas niet Veilig Mailen met de Raad van State.

2. Stel vervolgens een Veilig Mailen-bericht op dat voldoet aan onze spelregels

Voldoet uw Veilig Mailen-oplossing, richt uw Veilig Mailen-bericht dan aan het mailadres bestuursrechtspraak.veiligmailen@raadvanstate.nl en zorg dat de inhoud conform de spelregels is. Het Veilig Mailen-adres kan alleen gebruikt worden voor de uitwisseling van stukken in het kader van bestuursrechtelijke procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In het kader van zaken bij Bestuursrechtspraak mag uw Veilig Mailen-bericht uitsluitend naar het hiervoor genoemde adres worden gestuurd, tenzij de Raad van State in dit specifieke geval uitdrukkelijk heeft verzocht om daarvan af te wijken.

3. Let op de ontvangstbevestiging

Stel uw Veilig Mailen-oplossing zo in dat u een bevestiging ontvangt wanneer uw bericht is ontvangen door de Raad van State, en controleer dit ook. Een bewijs van verzending is onvoldoende als bewijs van indienen.

Tot slot:

Vraagt uw oplossing om een methode in te stellen voor ontvangerscontrole, authenticatiemethode of tweefactorauthenticatie (zoals sms, verificatie-email of een gedeelde toegangscode), dan kunt u niet Veilig Mailen met de Raad van State, omdat uw oplossing niet voldoet.

Ik heb geen Veilig Mailen-oplossing of mijn Veilig Mailen-oplossing voldoet niet. Wat nu?

Als uw oplossing niet voldoet, of u heeft nog geen oplossing, heeft u een aantal mogelijkheden:

 1. Schaf een Veilig Mailen-oplossing aan als u deze nog niet heeft.
 1. Vraag uw Veilig Mailen-leverancier wat ervoor nodig is om te voldoen aan de NTA7516, en maak het samen met uw leverancier in orde.
 1. Kies (tot die tijd) een andere manier van verzenden, zoals:
  1. Post
  2. Fax
  3. Formulier Veilig Mailen (dat wordt hierna toegelicht)

Is er een webformulier voor Veilig Mailen?

Omdat we constateren dat een aantal partijen moeite heeft te voldoen aan de technische vereisten van Veilig Mailen (NTA7516), stellen wij tijdelijk webformulieren beschikbaar om een Veilig Mailen-bericht te sturen naar de Raad van State. Als u hiervan gebruik maakt, vragen wij u het zaaknummer op te nemen in de berichttekst in plaats van de onderwerpregel (zie spelregels).

Er zijn twee formulieren: Nieuwe zaak indienen en Nadere stukken indienen.

Ondersteuning nodig?

Heeft u meer toelichting of hulp nodig? Begin dan bij uw Veilig Mailen-leverancier. Komt u er samen niet uit, stuur dan een mail naar ondersteuningveiligmailen@raadvanstate.nl, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen. We hebben tijdelijk het ondersteuningsnummer voor het digitale portaal ‘Mijn Zaak’ (070 - 426 4500) ook opengesteld voor ondersteuning bij Veilig Mailen. Kies voor optie 1 in het keuzemenu en vraag om ondersteuning bij Veilig Mailen.


Over Veilig Mailen met de Raad van State zijn spelregels opgesteld. Ook gelden er technische vereisten.