E-mailprotocol van de Raad van State


E-mailprotocol van de Raad van State.

1. U kunt (hoger) beroepschriften of andere stukken die betrekking hebben op zaken die aanhangig zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak, niet per e-mail indienen. Dit kan alleen per post of per fax of via het Digitaal loket op de website van de Raad van State.

2. (Hoger) beroepschriften of andere stukken die op een aanhangige zaak betrekking hebben worden niet in behandeling genomen als deze per e-mail worden ingediend. Dit geldt zowel voor e-mailberichten aan het algemene e-mailadres van de Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl) als e-mailberichten die rechtstreeks gericht zijn aan een medewerker van de Raad van State.

3. E-mailberichten die door de Raad van State worden verzonden, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Onder een e-mailbericht dat de Raad van State verzendt, staat een verwijzing naar het e-mailprotocol van de Raad van State.

4. Het algemene e-mailadres (voorlichting@raadvanstate.nl) is ook niet bedoeld voor het opvragen van informatie over zaken die op dat moment aanhangig zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze informatie kunt u telefonisch opvragen bij de behandelende ambtenaar van uw zaak.

5. Als u geen zaak heeft lopen bij de Afdeling bestuursrechtspraak, maar u heeft wel een algemene vraag, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.