Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Dinsdag 20 april 2021

Moment van rechtmatig verblijf in het licht van de Verblijfsrichtlijn

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 14 juli 2020 (20/1078) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over de belangenafweging in het kader van de Verblijfsrichtlijn. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft vastgesteld dat een Bulgaarse vreemdeling vanaf 1 januari 2014 niet meer rechtmatig verblijft in Nederland. Ook heeft zij een belangenafweging gemaakt en in het voordeel van de vreemdeling bepaald dat hij vanaf  8 november 2019 rechtmatig verblijf heeft. De vreemdeling is het daar niet mee eens. Hij vindt dat hij al vanaf 1 januari 2014 rechtmatig in Nederland verblijft. De vraag die in deze zaak centraal staat is vanaf welk moment het verblijf rechtmatig is als de belangenafweging in het voordeel van een vreemdeling uitvalt. (zaaknummer 202004526/1/V1)

Maandag 17 mei 2021

Kunnen Syrische statushouders terug naar Griekenland?

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 2 november 2020 (NL20.17902) en 23 november 2020 (NL20.18252) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. De zaken gaan over twee Syrische vreemdelingen die in Nederland om asiel hebben gevraagd. De staatssecretaris heeft de asielaanvragen niet inhoudelijk behandeld, omdat de vreemdeling in Griekenland al een verblijfsvergunning hebben. De vraag die in deze zaken centraal staat is of de situatie in Griekenland voor hen zo moeilijk is dat zij bij terugkeer een ernstig risico lopen op een behandeling die in strijd is met artikel 3 van het EVRM. Tijdens de zitting zal het ook gaan over een Griekse wetswijziging van maart 2020 waarmee onder andere de toegang tot huisvesting voor statushouders zijn beperkt. (zaaknummers 202005934/1/V3 en 202006295/1/V3)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.