Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Voorafgaand aan een zitting, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak regelmatig vragen aan partijen. Als de vragen gaan over een algemeen punt, zullen ook die op deze pagina worden opgenomen. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Woensdag 26 oktober 2022

13.00 uur

Gezinsherenigingsrichtlijn over schijnhuwelijk juist geïmplementeerd?

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 21 juli 2021 (20/4913) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. In deze zaak heeft de vreemdeling om een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf verzocht omdat hij bij zijn echtgenote, die de Nederlandse nationaliteit heeft, wil verblijven. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft deze aanvraag afgewezen, omdat hij na onderzoek tot de conclusie is gekomen dat sprake is van een schijnhuwelijk: een huwelijk dat alleen is gesloten om een verblijfsrecht in Nederland te kunnen krijgen. Een onderdeel van dat onderzoek was dat de staatssecretaris een simultaan gehoor heeft gehouden, waarbij hij de vreemdeling en zijn echtgenote afzonderlijk en gelijktijdig vragen heeft gesteld over hun relatie. De vraag die in deze zaak centraal staat is waarop de bevoegdheid van de staatssecretaris is gebaseerd om nader onderzoek te doen en of de Gezinsherenigingsrichtlijn (richtlijn 2003/86/EG) op dit punt correct is geïmplementeerd, omdat de staatssecretaris volgens die richtlijn alleen nader onderzoek mag verrichten als er ‘gegronde vermoedens’ van een schijnhuwelijk zijn. Verder speelt de vraag of er in dit geval ook dergelijke ‘gegronde vermoedens’ waren, en of de staatssecretaris, onder andere op basis van de uitlatingen tijdens het simultaan gehoor, terecht heeft geconcludeerd dat sprake is van een schijnhuwelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft voorafgaand aan de zitting aan de staatssecretaris vragen gesteld (pdf, 45 kB). (zaaknummer 202105376/1/V3)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.