Livestream zitting over varkenshouderij in Hemelum

Gepubliceerd op 17 juni 2022

Op maandag 20 juni om 10.30 uur behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak op een zitting de rechtszaak over een varkenshouderij in Hemelum. De Hemelumer Hoeve wil haar bedrijf uitbreiden, maar de gemeente Súdwest-Fryslân wil hier niet aan meewerken. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag en is voor belangstellenden via een livestream te volgen.

Livestream

Vanaf 10.25 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint om 10.30 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zaak gaat over het besluit van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân om het bestemmingsplan 'Hemelum, De Soal 4' niet vast te stellen. De zaak gaat ook over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân om aan varkenshouderij Hemelumer Hoeve B.V. geen omgevingsvergunning te verlenen voor twee varkensstallen en het emissiearm uitvoeren van bestaande stallen op deze locatie. Hemelumer Hoeve wil haar fokbedrijf uitbreiden met nieuwe varkensstallen en activiteiten op het gebied van mestverwerking en voerbereiding. De gemeente wil hier niet aan meewerken, onder andere vanwege geuroverlast en omdat zij de ontwikkelingen op die locatie niet vindt passen in de omgeving. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich buigt over deze kwestie. In een uitspraak van 24 maart 2021 oordeelde zij dat de gemeente niet goed heeft gemotiveerd waarom zij niet mee wil werken aan de uitbreiding van de varkenshouderij. De Afdeling bestuursrechtspraak droeg de gemeente daarom op om nieuwe besluiten te nemen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Naar aanleiding van die uitspraak heeft de gemeente in juli 2021 nieuwe besluiten genomen. Hierbij heeft zij alsnog geweigerd om het bestemmingsplan vast te stellen en een omgevingsvergunning te verlenen. Hemelumer Hoeve B.V. is het ook niet eens met deze nieuwe besluiten en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraak nog niet op maandag 20 juni, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Van Ravels, Baldinger en Den Ouden. Zij doen na de zitting niet meteen uitspraak in deze zaak. Die volgt later. Na de zitting zal voorzitter Van Ravels aangeven wanneer de uitspraak ongeveer is te verwachten. Wilt u op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van onze e‑mailservice in deze zaak met nummer 202105657/1.


De livestream van deze zitting is opgenomen. U kunt de zitting via onderstaande link terugkijken op het YouTube-kanaal van de Raad van State.