Mr. dr. H.J.M. (Dana) Baldinger


Staatsraad

Geboren op 7 januari 1969 in Amsterdam

Opleiding

Russische taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
Studie Engels aan het Instituut voor Tolken en Vertalers in Utrecht
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Loopbaan

Tolk en protocol officer bij American Telephone and Telegraph (AT&T)
Contract manager bij American Telephone and Telegraph (AT&T)
Gerechtssecretaris bestuursrecht bij de rechtbank Haarlem
Rechter in opleiding in de rechtbank Alkmaar en Den Haag
Rechter in de rechtbank Amsterdam
Senior rechter in de rechtbank Amsterdam
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 mei 2019

Huidige nevenfuncties

Lid van de redactie van het Tijdschrift Asiel & Migratierecht;
Docent bij SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging).


Dana-Baldinger_2023