Livestream zitting over bestemmingsplan ‘Feyenoord City’

Gepubliceerd op 31 augustus 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak houdt op donderdag 1 september om 10.00 uur een rechtszitting over het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ van de gemeente Rotterdam. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

Donderdagochtend 1 september vanaf 09.55 uur is er beeld vanuit de zittingszaal. De zitting begint om 10.00 uur.

Waar gaat deze zaak over?

De zitting gaat over het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ dat de gemeenteraad van Rotterdam in 2020 heeft vastgesteld. Feyenoord City is een stedenbouwkundig project en omvat de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord aan de oevers van de Nieuwe Maas, de renovatie van de oude Kuip, de aanleg van een stadspark en de bouw van woningen. Het nieuwe stadion moet naast voetbalstadion ook dienstdoen als multifunctioneel gebouw. In totaal zijn er vijftien beroepschriften bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend tegen het project. In de tussentijd zijn er veel ontwikkelingen rondom dit project geweest. Feyenoord legde het project tijdelijk stil, de bouwer haakte af en de gemeente vindt dat het huidige bestemmingsplan waarin nog rekening wordt gehouden met een nieuw stadion, intact moet blijven. Begin van dit jaar heeft Feyenoord de opdracht gegeven om drie opties voor een nieuw stadion te laten onderzoeken. In juni 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak besloten om deze rechtszaak op 1 september inhoudelijk op een zitting te behandelen. Ze heeft alle partijen die bij de zaak betrokken zijn meegedeeld dat op de zitting niet alle bezwaren en onderwerpen aan de orde komen. Zo wil de Afdeling bestuursrechtspraak zich eerst een oordeel vormen of het bestemmingsplan nog wel uitvoerbaar is en over de optie om het bestemmingsplan aan te vullen met de mogelijkheid van woningbouw op de locatie van het nieuwe stadion. Op de zitting van 1 september komen niet de onderwerpen aan de orde die samenhangen met de bouw van een eventueel nieuw stadion, zoals verkeer, parkeren, geluid en het verplaatsen van bedrijven bijvoorbeeld. Na de zitting zal de Afdeling bestuursrechtspraak beoordelen of ze binnen enkele weken uitspraak kan doen in deze zaak of dat er aanleiding is voor een tweede zitting waarin alle andere beroepsgronden en onderwerpen nog aan bod komen.

Uitspraak nog niet op donderdag 1 september, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Uylenburg, Van Diepenbeek en Knol. Zij doen na de zitting niet meteen uitspraak in deze zaak. Die volgt later. Na de zitting zal voorzitter Uylenburg aangeven wanneer de uitspraak ongeveer is te verwachten. Wilt u op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van onze e-mailservice op de website in deze zaak met nummer 202101596/1.


De zitting is afgelopen. U kunt de opname van de zitting terugkijken via het YouTube-kanaal van de Raad van State.