Mr. W.D.M. (Mieke) van Diepenbeek


Staatsraad

Geboren in Someren op 22 maart 1953

Opleiding

Rechtenstudie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg

Loopbaan

Directiesecretaris Wilma Weert B.V.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Gerechtsauditeur / plaatsvervangend ondervoorzitter bij de Raad van Beroep te ’s-Hertogenbosch
Ondervoorzitter van de Raad van Beroep te ’s-Hertogenbosch
Lid / raadsheer van de Centrale Raad van Beroep
Vice-president van de Centrale Raad van Beroep
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 september 2003
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg;
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;
Plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs.


Mr. W.D.M. (Mieke) van Diepenbeek