Mr. Tonny Nijmeijer wordt staatsraad advocaat-generaal

Gepubliceerd op 17 september 2021

In de ministerraad van vrijdag 17 september heeft het kabinet besloten om de heer mr. A.G.A. Nijmeijer voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst. Hij wordt met ingang van 1 oktober 2021 staatsraad advocaat-generaal en zal zich bezighouden met het nemen van conclusies. Hiermee versterkt de Afdeling bestuursrechtspraak de zogenoemde AG-functie en anticipeert zij op de komst van de Omgevingswet.

Vierde staatsraad advocaat-generaal

Mr. Tonny Nijmeijer (1974) is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat blijft ook zijn hoofdfunctie. De Afdeling bestuursrechtspraak beschikt met Tonny Nijmeijer na 1 oktober 2021 over vier staatsraden advocaat-generaal, naast mr. Rob Widdershoven (sinds februari 2013), mr. Peter Wattel (sinds januari 2018) en mr. Gerbrant Snijders (sinds 1 juli 2021).

Rechtsontwikkeling en tegenspraak

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan een staatsraad advocaat-generaal vragen conclusies te nemen. In een conclusie van de staatsraad advocaat-generaal kan een rechtsvraag in een breder verband worden geplaatst. Daarbij kunnen actuele (juridische) ontwikkelingen worden betrokken en kan worden gereflecteerd op de stand van de rechtspraak. Ook kan een staatsraad advocaat-generaal in een conclusie suggesties doen om bestaande rechtspraak op een of meer punten te nuanceren of bij te stellen. Een conclusie is een vorm van juridische tegenspraak, die bijdraagt aan de rechtsontwikkeling. Het belang daarvan is al bepleit in het kader van het lopende reflectieprogramma van de Afdeling bestuursrechtspraak naar aanleiding van de toeslagenkwestie, waarvan het eindrapport naar verwachting in november van dit jaar wordt gepubliceerd.

Conclusies op de website van de Raad van State

Alle conclusies van de staatsraden advocaat-generaal zijn te vinden op de website. Concrete voorbeelden zijn de conclusies over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht, over gedoogbeslissingen en onlangs in augustus nog over de rechterlijke toetsing van besluiten aan het evenredigheidsbeginsel.