Studentenzaken


Vanaf 1 januari 2023 is het takenpakket van de Afdeling bestuursrechtspraak uitgebreid met zogenoemde studentenzaken. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) dat deze rechtszaken behandelde, bestaat vanaf 1 januari 2023 niet meer. Dat betekent dat studenten die beroep willen instellen tegen een beslissing van een universiteit of hogeschool, dit vanaf 1 januari 2023 bij de Afdeling bestuursrechtspraak moeten doen. Rechtszaken die bij het CBHO lopen en waarin nog geen uitspraak is gedaan, zijn overgedragen aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Die zal de beroepen verder behandelen.

Doorlooptijd en rechtsbescherming

De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt deze studentenzaken als hoogste algemene bestuursrechter op eenzelfde manier als andere rechtszaken. Toch zijn er een paar verschillen. Een aantal kenmerkende aspecten van de eerdere beroepsgang bij het CBHO blijven behouden, zoals de kortere doorlooptijd van de procedures en de laagdrempeligheid van de rechtsbescherming. Dat betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak er in deze zaken naar streeft om binnen drie maanden uitspraak te doen en dat studenten in deze zaken een lager griffierecht betalen en niet worden veroordeeld in de proceskosten van de andere partij. Het bedrag dat studenten betalen om hun beroepschrift te kunnen behandelen, bedraagt € 50.

Laagdrempelig

Om het instellen van beroep laagdrempelig te maken kunnen studenten gebruikmaken van een voorbeeld-beroepschrift dat onderaan deze pagina wordt aangeboden. Ook kunnen studenten gebruikmaken van het speciale webformulier voor Veilig Mailen.

Voorbeeld-beroepschrift

Om het instellen van beroep laagdrempelig te maken kunnen studenten gebruikmaken van een voorbeeld-beroepschrift.

Veilig Mailen

Studenten kunnen gebruikmaken van het speciale webformulier voor Veilig Mailen om beroep of aanvullende stukken in te dienen.

Oude uitspraken CBHO

Via onderstaande links kunnen de oude uitspraken van het CBHO en de jurisprudentiebundels vanaf het jaar 2000 tot en met 2021 worden geraadpleegd.