Livestream zitting over gevolgen Nevele-arrest voor vier windturbinezaken

Gepubliceerd op 6 april 2021

Op dinsdag 6 april 2021 om 10.00 uur bespreekt de Afdeling bestuursrechtspraak op een rechtszitting in vier windturbinezaken de gevolgen van een arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg van juni 2020. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

Vanaf 09.55 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint om 10.00 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zitting gaat over het arrest Nevele van het Europese Hof van Justitie van 25 juni 2020. In dit arrest droeg het Hof van Justitie de Vlaamse regering op om alsnog een uitgebreid milieueffectonderzoek te doen naar de algemene milieunormen die voor windturbines en windparken gelden. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak hebben bezwaarmakers in onder meer vier windturbinezaken aangevoerd dat als gevolg van dit arrest ook de besluiten in die zaken niet in stand kunnen blijven. Het gaat om een omgevingsvergunning voor vier windturbines in de buurt van de Goyerburg in Houten (zaaknummers 202004395/1 en 202004449/1), het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020’ en de bijbehorende omgevingsvergunning voor zestien windturbines op dit windpark (zaaknummer 202003882/1) en een omgevingsvergunning voor de vervanging van vier windturbines in de Karolinapolder bij Dinteloord (zaaknummer 201909160/1). Op de zitting van vandaag zal het alleen gaan over de vraag of het arrest van het Hof van Justitie meebrengt dat voor een paar onderdelen van het Nederlandse Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die gaan over windturbines een uitgebreid milieueffectrapport had moeten worden gemaakt. De andere bezwaren die tegen de vergunningen en het bestemmingsplan zijn aangevoerd, worden vandaag nog niet besproken. Dat gebeurt later.

Niet meteen uitspraak

De zaken worden behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Van Diepenbeek, Jurgens en Gundelach. Zij doen na de zitting niet direct uitspraak in deze zaken. Wilt u op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van onze e‑mailservice in deze zaken met behulp van de zaaknummers 202004395/1, 202004449/1, 202003882/1 en 201909160/1.


Zittingszaal bij de Raad van State

De livestream van deze zitting is in zijn geheel opgenomen. U kunt de zitting via onderstaande link terugkijken op het YouTube-kanaal van de Raad van State.