Statushouders kunnen terugkeren naar Bulgarije, Griekenland en Italië

Gepubliceerd op 30 mei 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hoeft asielaanvragen van vreemdelingen niet te behandelen, als zij al asiel hebben gekregen in Bulgarije, Griekenland of Italië. De situatie in deze landen is voor deze zogenoemde statushouders niet zodanig slecht, dat zij niet kunnen terugkeren. Dit blijkt uit vier uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (30 mei 2018).

Achtergrond

In deze uitspraken gaat het om vreemdelingen die eerder asiel hebben gekregen in Bulgarije, Griekenland of Italië. Daarna zijn zij doorgereisd naar Nederland, en hebben ze hier opnieuw asiel aangevraagd. Volgens hen is de situatie in Bulgarije, Griekenland en Italië voor statushouders zo slecht, dat ze niet kunnen terugkeren.

In de praktijk wel moeilijkheden…

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraken naast de eigen ervaringen van de vreemdelingen ook recente rapporten en informatie over Bulgarije, Griekenland en Italië betrokken. Hieruit volgt dat statushouders op papier onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van deze landen toegang hebben tot werk, onderwijs, zorg, huisvesting, en dat zij de mogelijkheid hebben om te integreren. Wel kan het in de praktijk, onder meer door discriminatie en de taalbarrière, moeilijk zijn om deze toegang ook te krijgen.

…maar geen reden om niet terug te keren

Maar dat betekent niet dat de staatssecretaris de asielaanvragen moet behandelen. Dat zou anders zijn als de situatie in een land zo slecht is, dat de vreemdelingen door hun terugkeer het risico lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling. Daarvan is in het geval van Bulgarije, Griekenland en Italië geen sprake, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.
Lees de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers 201706354/1 (Griekenland), 201707135/1 (Italië), 201708396/1 (Bulgarije) en 201708792/1 (Bulgarije).