Voorlopige voorzieningen en overige procedures van deze week

Elke werkdag om 10.00 uur kondigt de Raad van State op deze pagina aan welke uitspraken in voorlopige voorzieningen die dag openbaar worden gemaakt. Om 14.00 uur worden deze uitspraken met volledige tekst op de website gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u doorklikken op onderstaande tekstblokken en verschijnt de gehele uitspraak.

6 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:473 | 201802810/2/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Voorlopige voorziening
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Huizen het bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl Huizen" vastgesteld.

2

ECLI:NL:RVS:2019:474 | 201808826/2/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Voorlopige voorziening
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 september 2017 heeft het college aan [verzoeker sub 3] een omgevingsvergunning verleend het realiseren van een opslagruimte op het perceel [locatie] te Breda.

3

ECLI:NL:RVS:2019:475 | 201900004/1/A1 en 201900004/2/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Voorlopige voorziening / hoofdzaak
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 februari 2018 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen zes weken na verzending van dat besluit de stal van het perceel aan de [locatie], in Valburg te verwijderen en verwijderd te houden.

4

ECLI:NL:RVS:2019:467 | 201804489/2/R2

 • datum van uitspraak:
 • dinsdag 19 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Voorlopige voorziening
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 april 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Supermarkt Wiekslag" vastgesteld.

5

ECLI:NL:RVS:2019:468 | 201807190/2/R2 en 201808771/2/R2

 • datum van uitspraak:
 • dinsdag 19 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Voorlopige voorziening
 • rechtsgebied:
 • RO - Zeeland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 juni 2018 heeft het college het uitwerkingsplan "Mortiere fase 9b" vastgesteld.

6

ECLI:NL:RVS:2019:469 | 201809549/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • dinsdag 19 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Voorlopige voorziening
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 oktober 2018 heeft het college besloten de raad van de gemeente Zoeterwoude een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat de plandelen met de bestemmingen "Groen", "Natuur", "Verkeer", "Water", "Wonen - Deellocaties" en "Wonen - Zwethof" geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Zwethof 2018", zoals dat door de raad bij besluit van 6 september 2018 is vastgesteld.