Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

5 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:486 | 201801931/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 maart 2017 heeft de burgemeester de sluiting gelast van coffeeshop De Apotheker voor een periode van 360 dagen.

2

ECLI:NL:RVS:2019:498 | 201803175/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 januari 2017 heeft de staatssecretaris een ontheffing verleend aan de Coöperatie van Vissers De Schakel om in de periode van 1 februari 2017 tot en met 16 augustus 2018 met beroepsvistuigen op de Reeuwijkse Plassen te mogen vissen.

3

ECLI:NL:RVS:2019:482 | 201803209/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 juli 2016 heeft de burgemeester de aanvraag van het landgoed voor een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw) voor een horeca-inrichting aan de Solleweg 50 te Beekbergen, afgewezen op grond van artikel 10 van de Dhw in samenhang met artikel 5 van het Besluit inrichtingen Drank- en Horecawet.

4

ECLI:NL:RVS:2019:483 | 201803421/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de korpschef van politie het aan [appellant] verleende verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens en munitie ingetrokken.

5

ECLI:NL:RVS:2019:544 | 201803726/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 juni 2016 heeft de minister het verzoek van [appellant] om inzage in dan wel afgifte van het screeningsdossier van de voormalige pleegouders van zijn zoon [naam zoon] afgewezen.