Rechtszaken en coronavirus


Anderhalve meter is de norm

In het publieksgedeelte van het gebouw van de Raad van State en in de zittingszalen van de Afdeling bestuursrechtspraak is anderhalve meter afstand nog steeds de norm, zoals ook in de rest van de samenleving. De Afdeling bestuursrechtspraak houdt bij zittingen rekening met de verdeling van de ‘schaarse publieke ruimte’. De zittingen vinden verspreid over de dag plaats. Er is een gecontroleerde ontvangst van partijen, in- en uitgangen zijn gesplitst, looproutes zijn aangegeven en er staan plexiglas schermen bij de receptiebalie en in de zittingszalen. Ook de Gotische zaal van het Paleis Kneuterdijk, het historische gedeelte van het gebouwencomplex van de Raad van State, is ingericht als zittingszaal om daar naar de afstandsnorm van anderhalve meter fysieke zittingen te kunnen houden.

Geen mondkapjesplicht meer in het gebouw

In het gebouw van de Raad van State geldt vanaf 26 juni 2021 geen mondkapjesplicht meer. Niet meer voor bezoekers en niet meer voor medewerkers van de Raad van State. Door de ruime opzet van het publieksgedeelte van het gebouw kan steeds de afstandsnorm van anderhalve meter worden gegarandeerd. U mag daar uiteraard wel een mondkapje dragen als u dat wilt.

Partijen, publiek en pers

Zolang de norm van anderhalve meter afstand geldt, kan niet het gebruikelijke aantal personen in de zittingszaal. Dit kan betekenen dat de Afdeling bestuursrechtspraak het aantal personen dat aanwezig wil zijn in sommige gevallen moet beperken.

Procespartijen

Partijen zijn welkom om de behandeling van hun zaak op een fysieke zitting bij te wonen. Dat geldt ook voor hun gemachtigde(n). Maar voor partijen geldt wel een maximum van twee personen (inclusief gemachtigde), tenzij partijen na voorafgaand verzoek uitdrukkelijk toestemming van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben gekregen om met meer personen te mogen komen.

Pers

Ook de pers blijft welkom, maar helaas is er slechts ruimte voor enkele journalisten of verslaggevers per zitting. Journalisten die verslag willen doen van een zitting, kunnen vooraf contact opnemen met onze persvoorlichters.

Publiek

Belangstellend publiek mag een zitting bijwonen, maar omdat het aantal personen per zittingszaal door de afstandsnorm van anderhalve meter heel beperkt is, zijn er slechts enkele plaatsen op de publieke tribune te vergeven.
Wilt u als belangstellende de zitting bijwonen, dan stuurt u een verzoek naar
voorlichting@raadvanstate.nl. Daarin geeft u aan welke zitting u wilt bijwonen en op welke dag deze zitting is. Alleen als u per mail een toewijzing van uw verzoek hebt ontvangen van de Afdeling bestuursrechtspraak, kunt u de zitting bijwonen. U neemt een bewijs van deze toewijzing mee naar de zitting.

Aanvullende procesregeling vanwege coronamaatregelen

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft procesregelingen. Hierin staan de uitgangspunten die de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter toepast bij de uitoefening van haar processuele bevoegdheden. Vanwege de coronamaatregelen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de bestaande regelingen aangevuld. De aanvullende procesregeling is op deze pagina van de website te lezen.

Anderhalve meter afstand houden

Maatregelen en huisregels

Als u als partij in een rechtszaak binnenkort het gebouw van de Raad van State bezoekt, dan is het goed als u weet wat u te wachten staat en waar u zich in verband met de coronamaatregelen aan moet houden.