Rechtszaken en coronavirus


De Raad van State vervult een vitale rol in ons staatsbestel. Rechtspraak is een essentieel onderdeel van de democratische rechtsstaat. Het is niet verantwoord om de achterstanden in de rechtspleging die in de eerste periode na de uitbraak van het coronavirus zijn ontstaan verder te laten oplopen. De Afdeling bestuursrechtspraak houdt daarom vanaf de tweede week van mei weer fysieke zittingen in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Zij is daarnaast doorgegaan met alle vormen van telehoren en het schriftelijk afdoen van zaken.

Anderhalve meter is de norm

De opbouw van het aantal fysieke rechtszittingen is in fasen gebeurd. Eerst enkelvoudige zittingen en voorlopige voorzieningen met een beperkt aantal partijen, daarna de meervoudige zittingen met een groter aantal partijen. De Afdeling bestuursrechtspraak houdt bij zittingen rekening met de verdeling van de ‘schaarse publieke ruimte’. Het publieke deel van het gebouw en de zittingszalen zijn heringericht, waarbij anderhalve meter afstand steeds de norm is. De zittingen vinden verspreid over de dag plaats. Er is een gecontroleerde ontvangst van partijen, in- en uitgangen zijn gesplitst, looproutes zijn aangegeven en er staan plexiglas schermen bij de receptiebalie en in de zittingszalen. Ook de Gotische zaal van het Paleis Kneuterdijk, het historische gedeelte van het gebouwencomplex van de Raad van State, is ingericht als zittingszaal om daar naar de afstandsnorm van anderhalve meter fysieke zittingen te kunnen houden.

Rechtszaken met groot maatschappelijk belang krijgen prioriteit

In maart en april konden vele tientallen rechtszaken niet doorgaan door de uitbraak van het coronavirus. De Afdeling bestuursrechtspraak beoordeelt bij het opnieuw plannen van fysieke zittingen welke zaken prioriteit krijgen. Daarbij moet worden gedacht aan zaken met een groot maatschappelijk belang, zoals grote projecten van woningbouw en energietransitie en de zogenoemde Crisis- en herstelwetzaken die gebonden zijn aan korte wettelijke termijnen en overige urgente zaken. Van de zaken die nog niet eerder op zitting zijn gepland, wordt beoordeeld of deze zich lenen voor schriftelijke afdoening of voor telehoren. Partijen krijgen zo spoedig mogelijk bericht van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere behandeling van hun zaak. Partijen die vragen hebben over hun zaak en hun zitting, kunnen contact opnemen met de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. De directe contactgegevens staan op de correspondentie die partijen van de Raad van State hebben ontvangen in hun zaak.

Partijen, publiek en pers

Het aantal personen per zittingszaal is vanwege de strenge coronamaatregelen beperkt. Dit kan betekenen dat de Afdeling bestuursrechtspraak het aantal personen dat aanwezig wil zijn in sommige gevallen moet beperken.

Procespartijen
Partijen zijn welkom om de behandeling van hun zaak op een fysieke zitting bij te wonen. Dat geldt ook voor hun gemachtigde(n). Maar voor partijen geldt wel een maximum van twee personen (inclusief gemachtigde), tenzij partijen na voorafgaand verzoek uitdrukkelijk toestemming van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben gekregen om met meer personen te mogen komen.

Pers
Ook de pers blijft welkom, maar helaas is er slechts ruimte voor enkele journalisten of verslaggevers per zitting. Journalisten die verslag willen doen van een zitting, kunnen vooraf contact opnemen met onze persvoorlichters.

Publiek
Belangstellend publiek is ook weer welkom bij een zitting, maar omdat het aantal personen per zittingszaal door de afstandsnorm van anderhalve meter heel beperkt is, zijn er slechts enkele plaatsen op de publieke tribune te vergeven.
Wilt u als belangstellende de zitting bijwonen, dan stuurt u een verzoek naar
voorlichting@raadvanstate.nl. Daarin geeft u aan welke zitting u wilt bijwonen en op welke dag deze zitting is. Alleen als u per mail een toewijzing van uw verzoek hebt ontvangen van de Afdeling bestuursrechtspraak, kunt u de zitting bijwonen. U neemt een bewijs van deze toewijzing mee naar de zitting.

Aanvullende procesregeling vanwege coronamaatregelen

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft procesregelingen. Hierin staan de uitgangspunten die de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter toepast bij de uitoefening van haar processuele bevoegdheden. Vanwege de coronamaatregelen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de bestaande regelingen aangevuld. De aanvullende procesregeling is op deze pagina van de website te lezen.

Anderhalve meter afstand houden

Maatregelen en huisregels

Als u als partij in een rechtszaak binnenkort het gebouw van de Raad van State bezoekt, dan is het goed als u weet wat u te wachten staat en waar u zich in verband met de coronamaatregelen aan moet houden.