Rechtszaken en coronavirus


Vervallen van de coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van 15 februari 2022 kondigde het kabinet aan dat de samenleving weer open gaat. Bijna alle coronamaatregelen zijn met ingang van 25 februari 2022 vervallen.

  • In navolging van de coronamaatregelen van de rijksoverheid, heeft ook de Raad van State de maatregelen aangepast. Vanaf vrijdag 25 februari 2022 hoeft u geen mondkapje meer te dragen in de publieksruimte en de zittingszalen van het gebouw van de Raad van State. Het mag natuurlijk wel.
  • Hoewel de afstandsnorm van anderhalve meter vanaf vrijdag 25 februari 2022 niet meer geldt, blijven in het gebouw looproutes, spatschermen en desinfectiepompjes voorlopig gehandhaafd. Bezoekers wordt ook geadviseerd om elkaar in het gebouw de ruimte te geven.
  • U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig om het gebouw van de Raad van State te bezoeken.
  • De basisregels voor hygiëne blijven van kracht: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten.

Procespartijen, publiek en pers

Er worden geen beperkingen gesteld aan het aantal personen dat procespartijen mogen meenemen naar een zitting. Publiek en pers zijn ook welkom in het gebouw en hoeven zich niet van te voren aan te melden om een zitting bij te wonen.

Aanvullende procesregeling

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft procesregelingen. Hierin staan de uitgangspunten die de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter toepast bij de uitoefening van haar processuele bevoegdheden. In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de bestaande regelingen aangevuld. Deze gelden nog steeds. De aanvullende procesregeling is op deze pagina van de website te lezen.