Rechtszaken en coronavirus


De Raad van State vervult een vitale rol in ons staatsbestel. Rechtspraak is een essentieel onderdeel van de democratische rechtsstaat. De Afdeling bestuursrechtspraak houdt fysieke zittingen in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Daarnaast kan de Afdeling bestuursrechtspraak ook besluiten uw zaak op een videozitting te behandelen. In dat geval hoeft u niet naar Den Haag te komen. Naast de fysieke zitting en de videozitting is er nog een tussenvorm; de hybride zitting. Lees meer over de verschillende zittingen die er zijn.

Anderhalve meter is de norm

De Afdeling bestuursrechtspraak houdt bij zittingen rekening met de verdeling van de ‘schaarse publieke ruimte’. In het publieksgedeelte en in de zittingszalen is anderhalve meter afstand uiteraard steeds de norm. De zittingen vinden verspreid over de dag plaats. Er is een gecontroleerde ontvangst van partijen, in- en uitgangen zijn gesplitst, looproutes zijn aangegeven en er staan plexiglas schermen bij de receptiebalie en in de zittingszalen. Ook de Gotische zaal van het Paleis Kneuterdijk, het historische gedeelte van het gebouwencomplex van de Raad van State, is ingericht als zittingszaal om daar naar de afstandsnorm van anderhalve meter fysieke zittingen te kunnen houden.

Partijen, publiek en pers

Het aantal personen per zittingszaal is vanwege de strenge coronamaatregelen beperkt. Dit kan betekenen dat de Afdeling bestuursrechtspraak het aantal personen dat aanwezig wil zijn in sommige gevallen moet beperken.

Procespartijen
Partijen zijn welkom om de behandeling van hun zaak op een fysieke zitting bij te wonen. Dat geldt ook voor hun gemachtigde(n). Maar voor partijen geldt wel een maximum van twee personen (inclusief gemachtigde), tenzij partijen na voorafgaand verzoek uitdrukkelijk toestemming van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben gekregen om met meer personen te mogen komen.

Pers
Ook de pers blijft welkom, maar helaas is er slechts ruimte voor enkele journalisten of verslaggevers per zitting. Journalisten die verslag willen doen van een zitting, kunnen vooraf contact opnemen met onze persvoorlichters.

Publiek
Belangstellend publiek mag een zitting bijwonen, maar omdat het aantal personen per zittingszaal door de afstandsnorm van anderhalve meter heel beperkt is, zijn er slechts enkele plaatsen op de publieke tribune te vergeven.
Wilt u als belangstellende de zitting bijwonen, dan stuurt u een verzoek naar
voorlichting@raadvanstate.nl. Daarin geeft u aan welke zitting u wilt bijwonen en op welke dag deze zitting is. Alleen als u per mail een toewijzing van uw verzoek hebt ontvangen van de Afdeling bestuursrechtspraak, kunt u de zitting bijwonen. U neemt een bewijs van deze toewijzing mee naar de zitting.

Mondkapjes verplicht in de publieksruimte

In de publieksruimte van het gebouw geldt voor iedereen een mondkapjesplicht, zowel voor bezoekers als voor medewerkers van de Raad van State. Dit geldt niet voor de zittingszalen. Als u heeft plaatsgenomen in de zittingszaal kunt u uw mondkapje afdoen. Na afloop van de zitting doet u uw mondkapje weer voor, als u naar de publieksruimte gaat. In de centrale hal zijn mondkapjes beschikbaar.

Aanvullende procesregeling vanwege coronamaatregelen

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft procesregelingen. Hierin staan de uitgangspunten die de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter toepast bij de uitoefening van haar processuele bevoegdheden. Vanwege de coronamaatregelen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de bestaande regelingen aangevuld. De aanvullende procesregeling is op deze pagina van de website te lezen.

Anderhalve meter afstand houden

Maatregelen en huisregels

Als u als partij in een rechtszaak binnenkort het gebouw van de Raad van State bezoekt, dan is het goed als u weet wat u te wachten staat en waar u zich in verband met de coronamaatregelen aan moet houden.