Rechtszaken en coronavirus


Anderhalve meter afstand

Vanaf 24 november 2021 is het weer verplicht om anderhalve meter afstand te houden tot elkaar. Deze maatregel geldt dus ook in het publieksgedeelte van het gebouw van de Raad van State en in de zittingszalen van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak houdt bij zittingen rekening met de verdeling van de ‘schaarse publieke ruimte’. De zittingen vinden verspreid over de dag plaats. Er is een gecontroleerde ontvangst van partijen, in- en uitgangen zijn gesplitst, looproutes zijn aangegeven en er staan plexiglas schermen bij de receptiebalie en in de zittingszalen. Verder blijven de basisregels voor hygiëne onverkort van kracht: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten.

Mondkapjes verplicht in de publieksruimte

Met ingang van 6 november geldt de mondkapjesplicht in alle binnenruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn. In de publieksruimte van het gebouw geldt daarom voor iedereen weer een mondkapjesplicht, zowel voor bezoekers als voor medewerkers van de Raad van State. Dit geldt niet voor de zittingszalen. Als u heeft plaatsgenomen in de zittingszaal kunt u uw mondkapje afdoen. Na afloop van de zitting doet u uw mondkapje weer voor, als u naar de publieksruimte gaat. In de centrale hal zijn mondkapjes beschikbaar.

Procespartijen, publiek en pers

Er worden in principe geen beperkingen gesteld aan het aantal personen dat procespartijen mogen meenemen naar een zitting. Publiek en pers zijn ook welkom in het gebouw en hoeven zich niet van te voren aan te melden om een zitting bij te wonen. Wel geldt voor iedereen het dringende advies om anderhalve meter afstand te houden. Bezoekers van een zitting kunnen in de publieksruimte en in de zittingszaal, op voldoende afstand van elkaar, plaatsnemen op de daarvoor aangewezen stoelen. Belangstellenden die een zitting willen bijwonen moeten er rekening mee houden dat er vanwege de ‘anderhalve meter afstand’ maar beperkte capaciteit is in de zittingszaal.

Geen coronatoegangsbewijs

De rechtspraak valt niet onder de onderdelen van onze samenleving waarvoor een coronatoegangsbewijs verplicht is. Bij een bezoek aan de Raad van State wordt hier dus niet naar gevraagd.

Aanvullende procesregeling vanwege coronamaatregelen

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft procesregelingen. Hierin staan de uitgangspunten die de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter toepast bij de uitoefening van haar processuele bevoegdheden. In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de bestaande regelingen aangevuld. De aanvullende procesregeling is op deze pagina van de website te lezen.