Rechtszaken en coronavirus


Herstart met fysieke rechtszittingen vanaf maandag 11 mei

De Raad van State vervult een vitale rol in ons staatsbestel. Rechtspraak is een essentieel onderdeel van de democratische rechtsstaat. Het is niet verantwoord om de achterstanden in de rechtspleging verder te laten oplopen. De Afdeling bestuursrechtspraak houdt daarom vanaf maandag 11 mei weer fysieke zittingen in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Zij gaat daarnaast door met alle vormen van telehoren en het schriftelijk afdoen van zaken.

Anderhalve meter is de norm

De opbouw van het aantal fysieke rechtszittingen gebeurt in fasen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. De Afdeling bestuursrechtspraak schaalt in stappen op: eerst enkelvoudige zittingen en voorlopige voorzieningen met een beperkt aantal partijen, daarna pas de meervoudige zittingen met een groter aantal partijen. Zij houdt daarbij natuurlijk rekening met de verdeling van de ‘schaarse publieke ruimte’ en de mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer. Het publieke deel van het gebouw en de zittingszalen zijn heringericht, waarbij anderhalve meter afstand steeds de norm is. De zittingen vinden verspreid over de dag plaats. Er is een gecontroleerde ontvangst van partijen, in- en uitgangen worden gesplitst, looproutes worden aangegeven en er staan schermen bij de receptiebalie en in de zittingszalen. Ook de Gotische zaal van het Paleis Kneuterdijk, het historische gedeelte van het gebouwencomplex van de Raad van State, is in gereedheid gebracht om daar naar de afstandsnorm van anderhalve meter fysieke zittingen te kunnen houden.

Rechtszaken met groot maatschappelijk belang krijgen prioriteit

In maart en april konden vele tientallen rechtszaken niet doorgaan door de uitbraak van het coronavirus. De Afdeling bestuursrechtspraak zal alsnog een zitting in deze zaken moeten houden. Zij beoordeelt bij het opnieuw plannen van fysieke zittingen welke zaken prioriteit krijgen. Daarbij moet worden gedacht aan zaken met een groot maatschappelijk belang, zoals grote projecten van woningbouw en energietransitie en de zogenoemde Crisis- en herstelwetzaken die gebonden zijn aan korte wettelijke termijnen en overige urgente zaken. Van de zaken die nog niet eerder op zitting zijn gepland, wordt beoordeeld of deze zich lenen voor schriftelijke afdoening of voor telehoren. Partijen krijgen zo spoedig mogelijk bericht van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere behandeling van hun zaak. Partijen die vragen hebben over hun zaak en hun zitting, kunnen contact opnemen met de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. De directe contactgegevens staan op de correspondentie die partijen van de Raad van State hebben ontvangen in hun zaak.

Partijen, publiek en pers

Partijen zijn welkom om de behandeling van hun zaak op een fysieke zitting bij te wonen. Dat geldt ook voor hun gemachtigde(n). Ook de pers blijft welkom. Het aantal personen per zittingszaal is echter beperkt (tot maximaal 20 personen). Dit kan betekenen dat de Afdeling bestuursrechtspraak het aantal aanwezigen in sommige gevallen moet beperken. Het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk blijft voorlopig voor het publiek gesloten. Tot 1 september 2020 vinden er ook geen evenementen en sociale activiteiten in het gebouw plaats.

Anderhalve meter afstand houden

Maatregelen en huisregels

Als u als partij in een rechtszaak binnenkort het gebouw van de Raad van State bezoekt, dan is het goed als u weet wat u te wachten staat en waar u zich in verband met de coronamaatregelen aan moet houden.