Uitgebreide toelichting van de wetstechnische toets


Bij de wetstechnische toets beoordeelt de Afdeling advisering de technische kwaliteit van het voorstel en de toelichting bij dat voorstel. Er wordt gekeken naar:

  • Logische en systematische opbouw;
  • Innerlijke consistentie;
  • Gebruikte terminologie.

Voor een deel gaat het om de toetsing aan het technische gedeelte van de 'Aanwijzingen voor de regelgeving'. De Afdeling advisering neemt dit soort opmerkingen op in een redactionele bijlage bij het advies.

Voorbeeld van de wetstechnische toets