De rechtszitting


Rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak

In veel procedures wordt een rechtszitting gehouden. Het stellen van vragen door de Afdeling bestuursrechtspraak staat op de zitting centraal. Maar u krijgt natuurlijk ook de gelegenheid om uw eigen standpunten te verduidelijken. Als u wilt, mag u aan het begin van de zitting een korte toelichting geven van maximaal vijf minuten. In sommige zaken wijkt de voorzitter echter af van deze gebruikelijke volgorde. Vooral in grote bestemmingsplanzaken wil de Afdeling bestuursrechtspraak vaak eerst beginnen met het stellen van vragen. Daarna krijgt u nog de gelegenheid voor een korte toelichting van vijf minuten.

Formulier Proceskosten

Enkelvoudige en meervoudige zittingen

Er zijn enkelvoudige zittingen (met één rechter) en meervoudige zittingen (met drie rechters). In het laatste geval zit de voorzitter in het midden en de twee andere rechters aan weerszijden van de voorzitter. Zij zijn al aanwezig als u de zaal binnenkomt. Enkelvoudige zittingen duren gemiddeld een half uur en meervoudige zittingen duren gemiddeld drie kwartier. Heel grote zaken met veel partijen nemen meer tijd in beslag (één of meerdere dagen), omdat tientallen beroepen dan gecombineerd worden behandeld. Rechtszittingen vinden plaats op alle werkdagen van de week. Gemiddeld worden op zittingen vier tot zes verschillende zaken behandeld.

Als uw zaak op een rechtszitting wordt behandeld, ontvangt u hiervoor ten minste zes weken van tevoren een uitnodiging. Hierin staat hoe de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak op de zitting behandelt. Alle zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 te Den Haag. De zittingen zijn openbaar en dus ook voor publiek en pers toegankelijk. Journalisten kunnen van de persvoorlichters van de Raad van State op de dag van de rechtszitting informatie krijgen over zaken.

Voorzieningen voor slechthorenden

In alle zittingszalen is een infrarode voorziening voor slechthorenden aanwezig. Met behulp van een zogenoemde halslus kunnen slechthorenden de zitting goed volgen. U kunt bij de receptiebalie naar de halslus vragen.

Proceskosten

Bepaalde kosten die u heeft moeten maken tijdens de procedure, kunt u vergoed krijgen als uw (hoger) beroep gegrond wordt verklaard. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van proceskosten, dan kunt u in het blok rechts een proceskostenformulier downloaden. Op de dag van de rechtszitting geeft u het ingevulde formulier vóór de zitting af bij de receptiebalie. Vergeet dit niet te doen! Zodra de zitting voorbij is, wordt het dossier gesloten en kunnen er geen stukken meer aan worden toegevoegd. Dat geldt ook voor het proceskostenformulier. Als u niet over internet of een printer beschikt, kunt u het formulier telefonisch opvragen bij de behandelend ambtenaar in uw zaak. Deze stuurt u dan het formulier per post toe.