Mr. D. Allewijn (Den Haag)


Gegevens

mr. D. Allewijn
Amberhorst 40
2592 JJ Den Haag
Tel: 06 255 33 33 8
E-mail: dick.allewijn@inter.NL.net
Website: www.cvc.nl of www.adr.nl
Uurtarief: € 190,- exclusief BTW
Bankrekening: NL14INGB0009123976 t.n.v. D. Allewijn te Den Haag

Curriculum Vitae

Mr. D. (Dick) Allewijn werkte in het verleden onder meer als advocaat en als bestuursrechter, civiele rechter en bestuurder in De Rechtspraak. Als MfN-registermediator voert hij sinds 2000 een algemene praktijk, met de nadruk op geschillen met de overheid. Hij is als trainer verbonden aan het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en het Amsterdams Adr-instituut. Hij is een ervaren en vaardig mediator.

Dick Allewijn is lid van de Raad van Aanbeveling van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van bestuursrecht en bestuursprocesrecht en over de verhouding tussen rechtspraak en mediation. Hij schreef het boek “Met de overheid om tafel, fair play aan beide kanten” (tweede herziene druk SDU 2013) over mediations waarin de overheid partij is.

Sinds 2017 bekleedt hij de bijzondere leerstoel Mediation aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).


mr-d-allewijn