Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met het vervallen van de aanwijzing van VUT-regelingen en de premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met het vervallen van de aanwijzing van VUT-regelingen en de premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.