Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet in verband met een beperkte uitbreiding van bij een melding van een concentratie te verstrekken gegevens.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet in verband met een beperkte uitbreiding van bij een melding van een concentratie te verstrekken gegevens.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.