Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit leden en plaatsvervangende leden huurcommissies en het Besluit verschuldigde vergoeding huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten (wijziging vergoedingen leden en plaatsvervangende leden huurcommissies).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit leden en plaatsvervangende leden huurcommissies en het Besluit verschuldigde vergoeding huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten (wijziging vergoedingen leden en plaatsvervangende leden huurcommissies).

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.