Wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enige andere besluiten.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 9 april 2024, no.2024000914, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enige andere besluiten in verband met de introductie van een vlaktarief voor reiskosten als overeengekomen in het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector politie 2024-2025 en de formalisering van enkele afspraken uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector politie 2022-2024, alsmede enkele andere wijzigingen van ondergeschikte aard, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State