Wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 22 maart 2024, no.2024000738, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Medische zorg, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen in verband met wijziging van microbiologische eisen aan eet- en drinkwaren en wijziging van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen in verband met wijziging van de voorschriften voor rauwe melk en rauwe room bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State

Nader Rapport (reactie op het advies) van 10 juni 2024

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele redactionele wijzigingen in de toelichting aan te brengen.

Ik bied U hierbij het ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Medische Zorg