Wijziging van het Besluit langdurige zorg (aanwijzen regio voor buitenlandverzekerden).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 8 november 2023, no.2023002577, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg (aanwijzen regio voor buitenlandverzekerden), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.


De vice-president van de Raad van State