Wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het aanpassen van de definitie van voor rolstoelen toegankelijke voertuigen (aanpassing uitzondering milieuzones en nul-emissiezones).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 31 oktober 2023, no.2023002525, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het aanpassen van de definitie van voor rolstoelen toegankelijke voertuigen (aanpassing uitzondering milieuzones en nul-emissiezones), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.


De vice-president van de Raad van State