Wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/915.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 25 september 2023, no.2023002208, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/915, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 8 december 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een redactionele wijziging in de toelichting aan te brengen en een enkele wijziging van technische aard in de bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten door te voeren.

Ik bied U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting aan en verzoek U overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport