Vaststelling van de begrotingsstaat/ begrotingsstaten van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 5 september 2023, no.2023001862, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Defensie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State