Onteigening in de gemeente Wassenaar (voor het plaatsen van geluidschermen aan de oostzijde van de rijksweg N44).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met een schrijven van 21 juni 2023, no.RWS-2023/19673, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Wassenaar krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor het plaatsen van geluidschermen aan de oostzijde van de rijksweg N44, met bijkomende werken).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 6 november 2023

De Afdeling kan zich me het ontwerpbesluit verenigen. Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT