Wjziging van het Besluit vertrouwensdiensten in verband met de precisering van een aantal eisen en een nadere invulling van de in artikel 18.18 van de Telecommunicatiewet gestelde norm.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 14 maart 2023, no.2023000609, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende de wijzing van het Besluit vertrouwensdiensten in verband met de precisering van een aantal eisen en een nadere invulling van de in artikel 18.18 van de Telecommunicatiewet gestelde norm, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State