Wijziging van de Wet Milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 28 februari 2023, no.2023000478, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van de Richtlijn milieuaansprakelijkheid, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.


De vice-president van de Raad van State