Onteigening in de gemeente Vught (voor de realisatie van het project PHS Meteren-Boxtel).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met een schrijven van 12 januari 2023, no. RWS-2022/35302, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Vught krachtens artikel 72a van de onteigeningswet

(onteigening voor de realisatie van het project PHS Meteren-Boxtel, met bijkomende werken in de gemeente Vught).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 21 februari 2023

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT