Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat inzake samenwerking met betrekking tot verkeersovertredingen.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 29 november 2022, no.2022002597, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat inzake samenwerking met betrekking tot verkeersovertredingen; ’s Gravenhage, 26 oktober 2022 (Trb. 2022, 100), met toelichtende nota.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het verdrag en adviseert het verdrag te overleggen aan de beide Kamers der Staten-Generaal.


De vice-president van de Raad van State,