Onteigening in de gemeente Molenlanden (onteigening voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A27).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met een schrijven van 8 november 2022, RWS-2022/32767, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte voor de aanleg van een nieuwe aansluiting op de rijksweg A27 (aansluiting Scheiwijk), tussen A27 km. 40,35 en km. 39,00, alsmede voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg vanaf deze aansluiting tot aan de grens van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem bij de kruising van de A27 met de Groeneweg (A27 km. 38,80), ter ontsluiting van het in de gemeente Gorinchem te realiseren bedrijventerrein Groote Haar, met bijkomende werken, in de gemeente Molenlanden.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De waarnemend vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 1 februari 2023

De gemeente Gorinchem heeft het initiatief genomen om ten noorden van Gorinchem een nieuw regionaal bedrijventerrein te realiseren, het bedrijventerrein Groote Haar. Het bedrijventerrein is zonder infrastructurele maatregelen niet bereikbaar, omdat er in de nabijheid verder geen aansluitingen op de A27 of gemeentelijke of provinciale wegen zijn waarmee het bedrijventerrein goed ontsloten kan worden. Om het bedrijventerrein goed te ontsluiten, moeten nieuwe op- en afritten op de A27 worden gerealiseerd en moet tussen de op- en afritten en het bedrijventerrein een nieuwe weg worden aangelegd die de nieuwe aansluiting en het bedrijventerrein met elkaar verbindt. Door de aanleg van de nieuwe aansluiting Scheiwijk en de verbindingsweg wordt het nieuw te realiseren bedrijventerrein Groote Haar in de gemeente Gorinchem op een goede en verkeersveilige manier ontsloten. De realisering van het bedrijventerrein en de aanleg van een goede en rechtstreekse ontsluiting op de A27 dienen tevens de economische ontwikkeling ter plaatse.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen. Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT