Onteigening voor de aanleg van twee spooronderdoorgangen in de gemeente Sittard-Geleen.


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met een schrijven van 16 januari 2020, no.RWS-2020/102, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Sittard-Geleen krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van twee spooronderdoorgangen in verband met het opheffen van de onbewaakte gelijkvloerse spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg, met bijkomende werken).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 2 april 2020

ProRail B.V. heeft samen met de gemeente Sittard-Geleen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Deze overwegen worden veelvuldig gebruikt door bewoners, wandelaars, fietsers en anderen. Uit het onderzoek is gebleken dat deze overwegen erg onveilig zijn. Door de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels, op de locatie Raadskuilderweg en de locatie Lintjesweg, wordt de kans op een aanrijding met een trein tot nagenoeg nihil gereduceerd. De spoorwegonderdoorgangen zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op deze wegen verbetert. Daarnaast verbetert de verkeerssituatie op de Westelijke Randweg omdat de spoorwegonderdoorgang op de locatie Raadskuilderweg onder deze weg wordt doorgetrokken. Fietsers en voetgangers hoeven hierdoor niet meer het spoor en de drukke Westelijke Randweg over te steken.

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT