Adviezen


aantal resultaten: 10300
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Ontwerpbesluit tot intrekking Korps van deskundigen technische hulp aan ontwikkelingslanden.

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche).

Voorstel van wet tot splitsing van de gemeente Haaren.

Voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Voorlichting over het gewijzigde amendement van de leden Aartsen en van der Molen het gewijzigde amendement van het lid Westerveld.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting