Adviezen


aantal resultaten: 9927
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Verzoek om voorlichting bij voorgenomen wettelijke maatregel beloningen financiële sector ingeval van staatssteun.

Besluit bekostiging godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

Wetsvoorstel houdende goedkeuring Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag Republiek Noord-Macedonië (Trb.2019, 24).

Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege een meldingsplicht voor Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae.

Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen.

Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Valkenswaard.

Wet elektronische publicaties.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van het Arbeidsveiligheidsbesluit IV Caribisch Nederland.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting