Nog steeds geen zicht op uitzetting naar Algerije binnen redelijke termijn

Gepubliceerd op 4 mei 2022

Er is nog geen zicht op uitzetting van vreemdelingen binnen een redelijke termijn naar Algerije. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarden om een vreemdeling in detentie te zetten en te houden. Dat betekent dat een aantal Algerijnse vreemdelingen ten onrechte is vastgezet. Dit staat in drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. De uitspraken zijn ook van belang voor andere Algerijnse vreemdelingen die op dit moment in detentie zitten.

Laissez-passer

In de uitspraken beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak of de omstandigheden zijn veranderd sinds haar eerdere uitspraak van 17 september 2021 over Algerijnse vreemdelingen. De detentie van de Algerijnse vreemdelingen is volgens de staatssecretaris nodig om zeker te weten dat zij naar Algerije kunnen worden uitgezet. Daarvoor is een zogenoemde laissez-passer nodig van de Algerijnse autoriteiten. Een laissez-passer is een tijdelijk reisdocument dat door een land wordt verstrekt om zijn burgers dat land in te laten reizen.

Uitspraak

Sinds de uitspraak van 17 september 2021 zijn er weliswaar positieve ontwikkelingen voor het zicht op uitzetting naar Algerije, maar het land verstrekt nog steeds geen laissez-passers. Daarmee heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onvoldoende duidelijk gemaakt dat de vreemdelingen binnen een redelijke termijn uitgezet kunnen worden naar Algerije. Sinds het begin van de coronapandemie zijn meer dan 250 aanvragen voor een laissez-passer gedaan, maar op geen van die verzoeken heeft Algerije positief beslist.

Schadevergoeding

Nu er nog geen zicht is op uitzetting binnen een redelijke termijn, hebben de Algerijnse vreemdelingen ten onrechte in detentie gezeten. Daarom kent de Afdeling bestuursrechtspraak een schadevergoeding toe aan de vreemdelingen.


Lees hier de volledige tekst van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummers 202200886/1, 202201232/1 en 202201317/1.