Zaterdag 3 juni: Open Dag!

Gepubliceerd op 22 mei 2023

Op zaterdag 3 juni opent de Raad van State samen met negen andere instituties in Den Haag, zijn deuren tijdens het ‘Rondje Rechtsstaat’. Van 10.00 uur tot 17.00 uur kun je dan een kijkje nemen in ons gebouw aan de Kneuterdijk, in zowel het monumentale ‘Witte Paleisje’ met zijn prachtige Balzaal en Gotische zaal als het nieuwe publieksgedeelte met de rechtszalen waar de Afdeling bestuursrechtspraak haar rechtszittingen houdt. Daarnaast biedt de Raad van State de bezoekers in de middag enkele inhoudelijke presentaties en lezingen aan. Je hoeft je vooraf niet aan te melden voor de presentaties. Loop gewoon bij ons binnen: Kneuterdijk 20 in Den Haag.

12.00 – 12.45 uur: 'Rondje Wetgevingsadvisering'

Staatsraad Bruno Bruins, lid van de Afdeling advisering, neemt je mee in de wereld van de Raad van State als wetgevingsadviseur. De Afdeling advisering van de Raad van State is adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. Alle wetsvoorstellen moeten eerst voor advies naar de Raad van State voordat ze in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe toetst de Raad van State? Welk beoordelingskader gebruikt de Afdeling advisering? Bruno Bruins houdt zijn verhaal aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. En uiteraard is er tijdens deze presentatie alle ruimte voor vragen en discussie.

13.15 – 14.00 uur: 'Rondje Bestuursrechtspraak'

Staatsraad Willemien den Ouden, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak, vertelt over de wereld van de Raad van State als bestuursrechter. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen tussen overheid en burger. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat kan een bestuursrechter wel en wat kan hij niet? Hoe toetst de rechter besluiten van de overheid waar een burger het niet mee eens is? Willemien den Ouden houdt haar verhaal aan de hand van een concrete rechtszaak die bij de Afdeling bestuursrechtspraak heeft gespeeld. En uiteraard is er tijdens deze presentatie alle ruimte voor vragen en discussie.

14.00 – 14.45 uur en 15.30 – 16.15 uur: 'Rondje Willem II en de grondwetsherziening van 1848' (lezing van Jeroen Koch in de Gotische zaal)

’s Middags houdt historicus Jeroen Koch van de Universiteit Utrecht, een van de schrijvers van de beroemde Koningsbiografieën over Willem I, II en III uit 2013, twee keer een lezing over Koning Willem II. Hij houdt zijn lezingen in de Gotische zaal van Paleis Kneuterdijk, de zaal die Willem II zelf bouwde in de periode dat hij daar samen met koningin Anna Paulowna woonde in de eerste helft van de 19e eeuw. Willem II (1792-1849) was wellicht de meest kleurrijke Oranjevorst ooit. Hij was een groot militair en werd gevierd als de Nederlandse 'Held van Waterloo'. Hij verzamelde kunst: hij bouwde de Gotische zaal om zijn omvangrijke collectie ten toon te stellen. En hij was een liefhebber van feesten die voor Nederlandse begrippen ongekend uitbundig waren. Maar Willem II was ook de koning die in het revolutiejaar 1848, dus dit jaar precies 175 jaar geleden, instemde met de belangrijke herziening van de Grondwet, terwijl zich een ware politieke thriller rondom hem ontspon. Deze grondwetsherziening die is voorbereid door een staatscommissie onder leiding van de staatsman Thorbecke, ontnam de koning zijn politieke macht en maakte Nederland tot een moderne liberale democratie. Tijdens  deze interactieve lezingen is er alle ruimte om vragen te stellen.

Mini-tentoonstelling over Thorbecke en de Grondwet

Tijdens deze Open Dag bij de Raad van State is er in het Paleis Kneuterdijk een kleine tentoonstelling ingericht over de staatsman Johan Rudolph Thorbecke. Thorbecke was in 1848 vaak aanwezig in dit paleis om met Koning Willem II te overleggen over de grondwetsherziening. Ook zijn er prints van documenten uit het Nationaal Archief te bekijken van de originele Grondwet.

Week van de Rechtsstaat

De Open Dag (het ‘Rondje Rechtsstaat’) is onderdeel van de Week van de Rechtsstaat die begint op dinsdag 30 mei. In deze week worden diverse lezingen en bijeenkomsten georganiseerd met als doel de kennis over het belang en de werking van de rechtsstaat te vergroten. De week wordt op zaterdag 3 juni afgesloten met de Open Dag. Loop het 'Rondje Rechtsstaat' en kom langs bij de Academie voor Wetgeving, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Hoge Raad, het Kabinet van de Koning, het Nationaal Archief, de Raad voor de rechtspraak, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Raad van State!


Loop zaterdag 3 juni tussen 10.00 en 17.00 uur gewoon bij ons binnen:
Kneuterdijk 20, Den Haag