Voorzieningenrechter treft ordemaatregel in spoedprocedure van derdelander

Gepubliceerd op 30 maart 2024

Op 29 maart 2024 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde ordemaatregel getroffen in een spoedprocedure die een derdelander uit Oekraïne had aangespannen. Deze derdelander wilde met een voorlopige voorziening tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland voorkomen dat hij op 2 april aanstaande wordt uitgezet. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid had hem door middel van een terugkeerbesluit opgedragen de Europese Unie binnen 28 dagen na 4 maart 2024 te verlaten. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in januari van dit jaar dat op die datum de tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne eindigt.

Niet nu al uitvoering aan terugkeerbesluit

De voorzieningenrechter treft “bij wijze van ordemaatregel” de voorlopige voorziening dat de rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst. Met deze beslissing zorgt de voorzieningenrechter er uitsluitend voor dat niet nu al uitvoering wordt gegeven aan het terugkeerbesluit. Op een nader te bepalen moment zullen het verzoek om voorlopige voorziening en het hoger beroep van de derdelander worden behandeld. Dan wordt deze rechtszaak inhoudelijk behandeld.

Uiteenlopende uitkomsten

De afgelopen weken hebben verschillende rechtbanken hun oordeel gegeven over de vraag of de tijdelijke bescherming aan deze derdelanders die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, van rechtswege eindigt op 4 maart 2024. Zij komen tot uiteenlopende uitkomsten, met verschillende juridische argumentaties. De voorzieningenrechter kan niet zonder nader onderzoek oordelen wat de juiste uitkomst is.


Lees hier de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 maart 2024.