Nederland mag vreemdelingen blijven overdragen aan België

Gepubliceerd op 13 maart 2024

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag vreemdelingen blijven overdragen aan België op grond van de Europese Dublinverordening. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat vreemdelingen die worden overgedragen aan België zullen worden behandeld in strijd met de mensenrechten. Dit oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (13 maart 2024).

Achtergrond

De staatssecretaris heeft de asielaanvraag van een Angolese man niet in behandeling genomen. Volgens hem is België namelijk op grond van de Europese Dublinverordening verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag. Daarom wil de staatsecretaris de man overdragen aan België. De man is het daar niet mee eens, omdat de situatie in België volgens hem in strijd is met de mensenrechten.

In beginsel vertrouwen op andere lidstaten

De staatssecretaris mag er op voorhand van uitgaan dat alle EU-lidstaten op een effectieve en gelijkwaardige manier bescherming bieden aan de grondrechten in het EU‑Handvest, het Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat wordt het interstatelijk vertrouwensbeginsel genoemd. Alleen als blijkt dat in de praktijk toch risico bestaat op schending van grondrechten, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Opvang in België

De Belgische autoriteiten kunnen op dit moment niet garanderen dat elke vreemdeling een plaats krijgt in de reguliere opvang. Daarom hebben zij ervoor gekozen om voorrang te geven aan vrouwen, kinderen en kwetsbare mensen. Niet-kwetsbare alleenstaande mannen komen daarom op een wachtlijst. Deze wachtlijst is tijdelijk ‘bevroren’. Dat betekent in de praktijk dat alleenstaande mannen slechts sporadisch een plek in de reguliere opvang krijgen. Dat er in België niet voor iedere vreemdeling direct een reguliere opvangplaats beschikbaar is, betekent naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak nog niet dat de staatssecretaris voor België niet meer van het interstatelijk vertrouwensbeginsel mag uitgaan. De mannen die op de wachtlijst staan, kunnen namelijk nog wel gebruikmaken van de nood- en daklozenopvang en van de medische en juridische voorzieningen. De staatssecretaris mag daarom nog altijd vreemdelingen overdragen aan België op grond van de Europese Dublinverordening.


asiel-mannen-lopend

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 202304212/1.