Livestream zitting in spoedzaak over natuurvergunning circuit Zandvoort

Gepubliceerd op 15 juli 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak houdt op dinsdag 19 juli om 10.00 uur een rechtszitting over de verzoeken van diverse natuur- en milieuorganisaties om de natuurvergunning voor circuit Zandvoort te schorsen. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

Vanaf dinsdagochtend 19 juli om 9.00 uur staat op deze pagina een link naar het YouTubekanaal van de Raad van State. Vanaf 10.00 uur is er beeld vanuit de zittingszaal.

Waar gaat de zaak over?

De zaak gaat over de natuurvergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft verleend aan Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. De vergunning is verleend voor het gebruik van Circuit Park Zandvoort en voor een aantal aanpassingen op Circuit Park Zandvoort. De aanpassingen bestaan uit het plaatsen van tijdelijke tribunes, grondverzet, het slopen en plaatsen van bebouwing, aanleg van twee tunnels en een tijdelijke ontsluiting, het herprofileren van het circuit en het verstevigen van toegangspaden voor voetgangers. De natuur- en milieuorganisaties Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment zijn het niet eens met de natuurvergunning en kwamen daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank verklaarde in april 2022 de bezwaren van de natuur- en milieuorganisaties ongegrond. De rechtbank is voor wat betreft de stikstofuitstoot op het circuit uitgegaan van de situatie op 7 december 2004, toen het natuurgebied ‘Kennemerland-Zuid’ de status van beschermd Natura 2000-gebied kreeg. Alle activiteiten die toen waren toegestaan vormen de zogenoemde referentiesituatie. Volgens de rechtbank mocht in de referentiesituatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen. In de verleende vergunning is het gebruik van het circuitterrein echter beperkt tot een aantal dagen. Ook is in de vergunning een maximale stikstofuitstoot opgenomen. Dat was in de oude situatie niet het geval. De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning altijd minder zal zijn dan in de oude situatie was toegestaan. De natuur- en milieuorganisaties zijn het hier niet mee eens en zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren onder meer aan dat de rechtbank de referentiesituatie van het circuit niet goed heeft beoordeeld waardoor de huidige vergunning juist tot meer stikstofuitstoot op het beschermde natuurgebied leidt. Daarom had het provinciebestuur de natuurvergunning moeten weigeren. 
Het gaat om een zogenoemde voorlopige voorziening, waarbij de natuur- en milieuorganisaties de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om de natuurvergunning te schorsen in afwachting van een definitieve uitspraak over de natuurvergunning. Die definitieve uitspraak zal in 2023 volgen.

Uitspraak op 2 augustus

De rechtszaak wordt behandeld door staatsraad Jaap Hoekstra. Op dinsdag 2 augustus 2022 om 10.30 uur zal uitspraak worden gedaan in deze spoedprocedure.


Zittingszaal bij de Raad van State