Ad Melkert neemt afscheid als staatsraad i.b.d., maar blijft als adviseur verbonden aan de Raad van State

Gepubliceerd op 20 januari 2022

Ad Melkert heeft na twee termijnen van drie jaar afscheid genomen als staatsraad in buitengewone gewone dienst in de Afdeling advisering. Hij blijft voor de Afdeling advisering wel als adviseur verbonden aan de Raad van State. Hij wordt voorzitter van een nog in te stellen klankbordgroep voor het onafhankelijk begrotingstoezicht en de advisering over de Miljoenennota.

Klankbordgroep

Deze klankbordgroep zal bestaan uit externe deskundigen uit de wetenschap en de financieel-economische wereld. De bijzondere commissie zal de klankbordgroep vragen zich te buigen over trends, thema’s en onderwerpen op het brede terrein van de begrotingswetgeving en overheidsfinanciën.

Onafhankelijk begrotingstoezicht

Sinds 2014 houdt de Afdeling advisering als begrotingsautoriteit onafhankelijk toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels. Zij brengt twee keer per jaar een rapportage uit over het onafhankelijk begrotingstoezicht, in april en september. Ook brengt de Afdeling advisering elk jaar in september een advies uit over de Miljoenennota. De bijzondere commissie bereidt de rapportages voor over het onafhankelijk begrotingstoezicht en het advies over de Miljoenennota.